-
Ledelse

Hjelp, jeg er blitt leder! Sju råd for å lykkes.

Frode Solberg

Syv av ti ledere i små og mellomstore bedrifter mangler kompetanse i ledelse. Her er syv råd som kan hjelpe dem til å lykkes.

LEDERENS VERKTØYKASSE: Ledelse i små og mellomstore bedrifter

Ledere i små og mellomstore bedrifter har en spesielt krevende lederrolle. Der større virksomheter fordeler lederoppgavene på flere personer, må småbedriftslederen selv håndtere hele spennet av oppgaver.

Kallet til ledelse

Ledere i småbedrifter har typisk gått fra å være en dyktig fagperson til rollen som ren leder. Mange av småbedriftslederne mangler erfaring og kompetanse i ledelse. Det bekreftes i en fersk undersøkelse blant 220 ledere i små og mellomstore bedrifter fra hele landet.

Syv av ti ledere som er intervjuet, svarer at de ser på seg selv først og fremst som fagpersoner. Faget og driften er det som har hatt fokus helt til de ble kallet til ledelse.

Lykkes som leder

Ledere som er rekruttert først og fremst på grunn av sin fagkompetanse, lykkes ikke alltid som ledere.

For å oppnå suksess som leder, må du anerkjenne at ledelse er et eget kompetansefelt. Da blir det naturlig stadig å utvikle egen lederkompetanse gjennom påfyll av ledelseskunnskap, og å reflektere over egen lederadferd.

Her er syv råd som kan hjelpe ledere i mindre virksomheter til å lykkes:

1. Sett sammen et styre som dekker den kompetanse du ikke har og som bedriften trenger for å utvikle seg.

Styret må ha kompetanse til å trygge bedriftens utvikling gjennom lederstøtte, tilførsel av ny og nødvendig kunnskap, motivasjon og effektiv utvikling av daglig leders kompetanse.

 

2. Vurder om du er riktig leder sammen med styret.

Kan noen andre bedre ta lederrollen mens du tar ansvar for produksjon og drift som du er kanskje er best på? Kanskje ønsker du selv å være den suverene fagpersonen som bedriften trenger. Da kan det være greit å la andre overta den daglige ledelsen.

3. Bruk styret som en lederutviklingsressurs for deg.

Et riktig sammensatt styre vil støtte og pushe deg på en positiv måte. Det vil tilføre deg den kritisk viktige kompetansen du til enhver tid trenger innenfor eksempelvis strategi – utvikling, HR, organisering, prosjektledelse, markedsføring og ikke minst ledelse for å nevne noe.

4. Invester tid og ressurser i å utvikle ditt nettverk.

Gode nettverk er i dag ofte avgjørende for å skaffe de gode oppdragene, sikre tilgang på de beste ressursene, skaffe bedre kunnskap og innsikt i de markeder vi betjener og ønsker å betjene for å nevne noe. Aktivitet i digitale medier er ofte underkjent av ledere. Deltagelse i nettverksarenaer utenfor det nære nettverk skaper grunnlag for ny aktivitet og utvikling.

5.  Styrk dine kunnskaper på kritiske områder som for eksempel ledelse, strategi, og digitalisering.

Pass på at du ikke blir bedriftens flaskehals. Forstår du hva som ligger i digitalisering og det digitale skiftet slik at du kan utnytte mulighetene til din fordel? Vet du egentlig hva en forretningsmodell er, og hvordan du utvikler denne? Vet du forskjellen mellom administrasjon og ledelse og hva du må gjøre for å lede din organisasjon effektivt? Vet du nok om hvordan man effektivt designer en moderne og effektiv organisasjon? Vet du egentlig hva strategi og strategisk ledelse er?

6. Ta i bruk dine ansatte og delegér ansvar og myndighet til medarbeiderne dine.

Tren opp de ansatte til å lede seg selv, ta ansvar og gi de myndighet slik at du som leder kan frigjøre tid til å tenke langsiktig utvikling av din virksomhet. Klarer du ikke dette bør du kanskje skifte ut deg selv som leder.

7. Når du skal rekruttere, tenk på fremtidige behov og ikke kortsiktig på «å slukke en brann».

At medarbeidere fra tid til annen slutter, er en mulighet til å videreutvikle bedriften. Som leder må du ha fokus på kommende behov for kompetanse og se en avgang som en mulighet til fornyelse som gir gevinst.

Rekruttering i småbedrifter skjer for ofte på et tilfeldig og lite gjennomtenkt grunnlag. Feilrekruttering er dyrt og kan ta livet av en liten bedrift med lav produktivitet. Bruk derfor god tid på å identifisere behov, og finne den riktige kandidaten til å fylle dette behovet.

Referanser:

Morten Erichsen, Frode Solberg og Trond Stiklestad (2018): Ledelse i små og mellomstore virksomheter. 2. utgave. Fagbokforlaget.

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Dagens Næringsliv 17. april 2019 med overskriften Syv råd til ledere i små bedrifter.

Tekst: Høyskolelektor Frode Solberg, Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Solberg er tilknyttet BI campus Trondheim.

Publisert 25. april 2019

Du kan også se alle nyheter her.