-
Ledelse

Kan ledere endre seg?

Øyvind Lund Martinsen

Kan ledere endre personlighet? Virker lederutvikling? Professor Øyvind L. Martinsen svarer på det mange lurer på, - både ledere og deres ansatte.

Lederens verktøykasse: Lederutvikling

Personlighet kan være forbundet med suksess, både sosialt og på jobben. Vi vet at personlighet er forbundet med effektivitet på jobben og er ganske sterkt forbundet med ledelse. Kan så ledere endre personlighet til det bedre? Er det i så fall mulig å jobbe målrettet for å få det til?

Mange bedrifter og offentlige virksomheter investerer mye tid og penger på lederutvikling. Da er det betimelig å spørre om det har noen effekt, og så fall hvilken effekt det har.

Hva er god ledelse?

Etter ca. 70 år med forskning på ledelse har man fått en god del svar på hva som regnes som effektiv ledelse. Noe forskning peker på at effektiv ledelse kan ha 5-30% effekt på lønnsomhet for organisasjoner.

Fremtredende ledelsesforskere mener at god ledelse bør inkludere endringsorientering, oppgaveorientering og relasjonsorientering.

  • Endringsorientering handler om å gi arbeidet retning og mening
  • Oppgaveorientering handler om å  avklare daglige gjøremål
  • Relasjonsorientering handler om å  støtte og utvikle de som gjør jobben

Har man utøvet disse tre i løpet av en dag ("3 om dagen")  har man i teorien utøvet god ledelse.

Professor Øyvind L. Martinsen har gjort et dypdykk i forskningen på personlighet og effekter av lederutvikling for å se om det finnes håp: Kan ledere endre seg? Hva må i så fall til for å få det til?

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI. Forelesningen i sin helhet finner du i videoen under.

Lederens verktøykasse

Publisert 5. april 2019

Du kan også se alle nyheter her.