-
Ledelse

Designtenkning for ledere

Birgit Helene Jevnaker

Designtenkning kan bidra til bedre ledelse og lagspill. Professor Birgit Helene Jevnaker forteller om grep som hjelper deg til å lykkes.

Lederens Verktøykasse: Designtenkning for ledere

Tomra, Stokke, HÅG (nå en del av selskapet Flokk) og IDEO er eksempler på virksomheter som har tatt i bruk designtenkning (Design Thinking) som verktøy i idé- og teamarbeid. Hva får de ut av det?

For mer innsikt i designtenkning: Design i ledelse og lagspill

Professor Birgit Helene Jevnaker gir i denne forelesningen en innføring i designtenkning.

  • Hva er det og hva er det ikke, hvem gjør det og hvorfor gjør de det?
  • Hvordan kan designtenkning brukes både i ad hoc-prosjekter og i løpende virksomhet?
  • Hvordan kan ledere og designere skape verdier sammen?
  • Hvilke fallgruver må du styre unna?
  • Hvilke faktorer er det som fremmer bruk av designtenkning?

Design har en rekke betydninger fra det abstrakte til det konkrete, verb og subjekt. Man tenker ofte på design som i design av et kjøkken, men det er hva vi gjør som er det mest interessante. Derfor bør handlingene være i fokus når man tenker på design.

Innenfor design og innovasjon så handler det ikke bare om produktet, men det er hele tjenesten og infrastrukturen rundt som er det viktige. Design er en aktivitet for å både unnfange, skape og forme noe formålstjenlig for mennesker.

Birgit Helene Jevnaker gir også praktiske råd til ledere som ønsker å ta i bruk designtenkning som ledelsesverktøy.

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI. 

Lederens verktøykasse

Publisert 2. mai 2019

Du kan også se alle nyheter her.