-
Økonomi

Fem kjennetegn ved «Amazon» økonomi

Peder Inge Furseth

Den digitale revolusjonen har endret varehandelen slik vi kjenner den for alltid. E-handelsgiganter som Ebay, Alibaba og Amazon driftes på forretningsmodeller som representerer et paradigmeskifte som bedrifter må omfavne for ikke å gå under.

Det spekuleres fortsatt rundt når Amazon for alvor kommer til å etablere seg i Norge, og ikke om de kommer. Selskapets datterselskap, Amazon Web Services, som er en av de største leverandørene av datasentra og skybaserte it-tjenester har fått sikkert fotfeste i Norge fra 2019 av, og sees på som et strategisk grep for en større satsning i Norden. Mange har for lengst spådd en rasering av norsk varehandel og at mange bedrifter kommer til å bli overkjørt i en «Amazon» økonomi.

Professor Peder Inge Furseth ved Institutt for kommunikasjon og kultur trekker frem fem kjennetegn ved en «Amazon» økonomi som kan bedre forståelsen for suksessen til selskapet og gjøre norske bedrifter bedre rustet i kampen om kunder.

  1. Verdiskaping er drevet av tjenester.
  2. Tjenesteutvikling er drevet av kompetanse.
  3. Sosiale nettverk og plattformer skaper skala.
  4. Ideer må omsettes til handlinger raskt.
  5. Høy risikoaversjon tar livet av bedrifter.

- Mange bedrifter er for opptatt av produkter, det er ikke produktene som er viktige, det er problemene som løses som er det viktige. Det er i stedet tjenestene som leveres som er avgjørende og skaper mest verdi, sier Furseth.

For Amazon spesifikt, ser man ifølge Furseth elementer av alle de fem trendene hvis man analyserer hvordan selskapet har lykkes.

- Sammenlignet med Borders som i utgangspunktet var en hovedkonkurrent når det gjaldt salg av bøker, fokuserte Amazon på service-kompetanse i motsetning til Borders som fokuserte på produktsektor. Produktene som Amazon selger finnes andre steder, men grunnen til at de klarer å selge disse er servicen, bredden og forretningsmodellen de tilbyr, sier Furseth.

Amazon har hatt et mål om ikke bare å lage den største butikken for bøker i verden, men den største butikken. Denne ambisjonen går hånd i hånd med en av fem hovedtrendene; tjenesteutvikling som er drevet av kompetanse på tvers av sektorer, heller enn inngående kjennskap til en sektor.

Råd til norske bedrifter

For norske bedrifter anbefaler Furseth, som har gjort en studie av hvilke bedrifter som lykkes sitt innovasjonsarbeid, å fokusere på hvilket problem bedriften skal løse for kundene og lage tjenester som løser problemet. Ser ikke bedriftene noe problem å løse har den trolig heller ikke noe inntjeningspotensial.

Norske bedrifter må kunne møte et stadig bredere sett av kunder eller brukere med svært forskjellige preferanser på en like god måte. En digital forretningsmodell hvor hele gruppen blir fornøyde gang på gang er avgjørende for å lykkes.

Norske bedrifter må også tørre å innovere selve forretningsmodellen og ta større risiko. Hvis ikke selskaper klarer å rose ansatte som prøver å gjøre noe nytt, selv om de feiler, vil innovasjonsinitiativ stoppe opp.

En del store bedrifter i varehandelen kan stå foran et såkalt Kodak-øyeblikk, det vil si at de risikerer å gå fra suksess til konkurs på kort tid. For å motvirke dette kan de følge samme oppskrift som Amazon har gjort.

Referanse:

Norsk handelsnæring i 2019 – Fra digitale drømmer til digital domino? Kapittel 18 i boken Det nye digitale Norge, utgitt av Norges Tekniske Vitenskapsakademi på John Grieg Forlag i 2019. 

Tekst: Senior kommunikasjonsrådgiver Henrik Oliver Aasebø Stølen.

Publisert 28. august 2019

Du kan også se alle nyheter her.