-
Næringsliv

Hvordan kan blokkjedeteknologi gi bedrifter økt verdiskapning?

Ragnhild Silkoset

Mange bransjer opplever kriser på grunn av kvalitetsusikkerhet. Blokkjedeteknologien åpner en ny verden hvor man for aller første gang kan gi en helt ny type garanti om kvalitet og sikkerhet.

Med tre små klikk kan enhver kjøpe kremer, vitaminer, mineraler og legemidler fra en av over 40.000 uautoriserte nettbutikker. Få tenker over risikoen med å bruke slike produkter, og tar for gitt at de er ekte. I bestefall har medikamentene ingen effekt, i verstefall kan de aktive ingrediensene medføre livstruende helserisiko til store kundegrupper. Også det offisielle helsevesenet er utsatt for forfalskninger som forveksles med ekte medisiner. For eksempel sendte WHO ut en pressemelding i Februar 2019 med advarsel om forfalskede kreftmedisiner ved sykehus i EU og USA.

Også andre bransjer opplever kriser på grunn av kvalitetsusikkerhet. For eksempel viser ny gransking at Boeing 737 MAX flyene inkluderer 148 feilproduserte komponenter produsert av underleverandører.

Andre eksempler som går på liv og helse, er matbåren smitte. Årlig blir 48 millioner mennesker syke av denne type smitte, hvorav 128.000 blir innlagt, og 3.000 dør årlig kun i USA. Årsak er alt fra dårlige råvarer, bearbeiding, temperaturer, til sviktende kvalitetssikringssystemer. Både hestekjøttskandalen og produksjonen av bedervet kjøtt fra syke polske kuer er eksempler vi husker godt.

Deepfake er et begrep som nå sprer om seg. Dette er avansert videoredigering hvor man ikke lenger vil være i stand til å avdekke om en videofilm er blitt manipulert. Det vil være umulig å vite om det som sies på filmen er autentisk eller falskt. Katastrofen dette kan ha i en krisesituasjon eller i internasjonal storpolitikk er sterkt skremmende. Også digitale produksjoner trenger garantier for ektheten til produktet, slik at man kan stole på budskapet.

Videre må bedrifter levere på bærekraft med omtanke for mennesker, planet og lønnsomhet. Historiefortellinger hvor man forteller om sin bedrifts fortreffelighet vil fremover ikke ha tilstrekkelig troverdighet i markedet. Kundene krever garantier for at tunfisken de spiser ikke er fisket av slaver. De vil ha garantier for at Litium batteriet i mobiltelefonen og elbilen ikke er produsert av kobolt ved hjelp av barneslaver. De vil ha garantier på at olivenoljen er produsert på en måte som ikke dreper millioner av sangfugler, samt at palmeoljen er produsert uten å brenne store skogsområder. Og de vil ha garantier for at flyet ikke faller ned.

Mulighetene med blokkjedeteknologi

Blokkjedeteknologien åpner en ny verden hvor man for aller første gang kan gi en helt ny type garanti om kvalitet og sikkerhet. Blokkjedeteknologien sin unike egenskap er at den tar hver enkelt informasjonskapsel, for eksempel temperaturen som den ferske fisken lagres under, og distribuerer disse dataene fortløpende til store mengder databaser over hele verden. Deretter tar den neste informasjonskapsel, for eksempel GPS sporing av hvor fisken befinner seg, og distribuerer dette oppå den forrige informasjonskapselen til de samme databasene.

Dermed blir det en lenke av hendelser spredt blant et stort antall databaser, og mulighetene for å manipulere dataene er svært usannsynlig. Gjennom enkle brukergrensesnitt, for eksempel en App, kan kjøperen skanne ID markeringen på fisken og umiddelbart se dataene på fiskens reise fra hav til bord, og derigjennom kvaliteten.

Forskningsprosjekter

Vi forventer at blokkjedeteknologien vil få stor betydning for bedriftenes verdiskapning. Ved institutt for markedsføring er vi derfor i oppstarten på flere forskningsprosjekter hvor vi kartlegger dette fenomenet i dybden ut fra et konkurransemessig perspektiv i alt fra oljeindustrien, til matsikkerhet, medikamenter, sertifisering av digitale produkter og bærekraft. Fokuset er på de tradisjonelle B2B og B2C markedene, men også på fremveksten av C2B og C2C markeder. Inkludert i dette er det også flere masterprosjekter hvor studentene spesialiserer seg på blokkjedeteknologien fra et business perspektiv. Eksempler på temaer som studeres er hvordan blokkjedeteknologien påvirker kjøpernes risikooppfatning når de kjøper produkter online, hvordan smarte kontrakter påvirker bedriftsrelasjoner og effektivisering, hvordan produktsporing og transparens påvirker oppfattet produktrisiko, hvordan teknologien påvirker produktegenskaper og merkevarebygging, effekten på pris og betalingsvilje, effekter innen bærekraft, matsikkerhet, risiko ved kritisk produktkvalitet, teknologien ved ubemannede salgsmiljøer slik som vending maskiner, samt verdioppfattelsen for luksusprodukter og produkters gjensalgsverdi.

Interessen fra næringslivet er stor for denne satsingen, og arbeidet med å etablere et senter er nettopp startet. Den langsiktige målsettingen er å etablere et forskningssenter med sterkt bidrag fra både offentlige og private næringslivsaktører, i kombinasjon med toppforskning på teknologiens betydning på verdiskapning.

Referanse

Artikkelen ble først publisert i BI Marketing Magazine.

Publisert 26. september 2019

Du kan også se alle nyheter her.