-
Ledelse

Ytringsklima i praksis

Øyvind Kvalnes

Hva kjennetegner ytringsklimaet når det er på sitt aller beste i organisasjoner? Filosofen Øyvind Kvalnes gir eksempler fra ulike profesjoner og bransjer.

Et godt ytringsklima er en forutsetning for å lykkes med felles prosjekter på jobb. Det preger hvordan ledere og medarbeidere utveksler kunnskap og ideer til daglig. Folk trenger støtte og oppmuntring, så vel som skapende, kritisk motstand.

Filosofen Øyvind Kvalnes har skrevet boken Ytringsklima. Der kobler han sammen faglig kunnskap med eksempler fra organisasjoner. Han skildrer små og store samarbeidsmirakler, som bygger på at kollegaer deler kunnskap og yter motstand når det trengs. Kvalnes har vært nysgjerrig på hva som kjennetegner det ekstra gode ytringsklimaet. Hva er det som skjer når balansen mellom støtte og kritikk er på sitt ypperste?

Kvalnes er opptatt av at det er mulig å bygge et godt ytringsklima, gjennom bevisstgjøring og trening. I undervisningen om dette temaet har han ofte med seg skuespillere. De viser konkret hvordan samtaler kan foregå på en arbeidsplass, og hva som kan forbedres.

Til Lederens verktøykasse har Kvalnes med seg to skuespillere fra Kulturkompaniet, som demonstrerer ytringsklima i praksis. For å få med deg hele forelesning kan du se videoen under.

Lederens verktøykasse er en seminarserie ved Handelshøyskolen BI. 

Lederens Verktøykasse

Publisert 1. november 2019

Du kan også se alle nyheter her.