-
Samfunn

Facebook blir test på personlighet

Linda Lai

Måten vi bruker sosiale medier på, kan avsløre mye om vår personlighet.

De fleste arbeidsgivere bruker sosiale medier for å få tilleggsinformasjon om jobbsøkere. Antagelig sjekker også de fleste av oss ut mange av våre profesjonelle kontakter der.

Flere nye studier viser at måten en person bruker Facebook og andre sosiale medier på, henger sammen med personlighetstrekk som ofte måles i arbeidslivet, ikke minst ved rekruttering.

Personer som er «utadvendte» i betydningen av være sosiale, snakkesalige, energiske og optimistiske, er blant de aller mest aktive på Facebook og har ofte mange Facebook-venner. De bruker mediet til å kommunisere og være sosiale, og legger ut hyppige innlegg som inviterer til kommentarer og reaksjoner fra andre. Innholdet de deler, handler ofte om sosiale aktiviteter med venner, familie og kolleger, og de deler gjerne mange bilder fra sin hverdag.

En annen gruppe som ofte er veldig aktiv på Facebook, er personer som scorer høyt på «nevrotisisme». De har en tendens til å bekymre og irritere seg og bli stresset. Facebook brukes til å dele frustrasjon og få støtte og oppmerksomhet. De er ofte åpne om egne følelser og sine egne personlige dramaer, og de deler ofte bilder av seg selv.

Blant dem som typisk er mindre aktive, er veldig «omgjengelige» personer, det vil si personer som er samarbeidsvillige, sosialt smidige og vennlige overfor andre. Disse bruker sjelden Facebook for å få oppmerksomhet selv, og de legger sjelden ut kritiske innlegg om andre. De legger også ofte ut mer bilder enn tekst, og gir mange positive kommentarer til andre.

Personer som er «planmessige» i betydningen organiserte, pliktoppfyllende og ansvarsbevisste, er også mindre aktive på Facebook enn mange andre. De har et bevisst forhold til hva de deler. Mange bruker Facebook for å dele informasjon med andre fremfor å kommunisere. De deler vanligvis få bilder, men mange ser ut til å ha en forkjærlighet for å dele bilder av barna sine.

Blant dem som er svært «åpne for nye erfaringer», det vil si nysgjerrige og lærelystne, finner vi også mange som bruker Facebook og andre sosiale medier først og fremst for å finne og spre informasjon, ikke for å være sosiale. Innholdet de deler, er oftest knyttet til aktuelle saker, forskning, politikk og intellektuelle tema. De deler vanligvis få bilder av seg selv eller andre.

Andre studier viser at personer med lav selvfølelse, det vil si lave tanker om egen verdi og personlige egenskaper, ofte bruker Facebook for å dele vanskelige følelser. Men de har også en tendens til å legge ut veldig positiv informasjon om sine forhold og kjærlighetspartnere.

Sist, men ikke minst, finner vi dem med sterkt narsissistiske trekk. Disse bruker mediet til å vise frem seg selv og sine suksesser for å få beundring. Mange av dem deler informasjon om egne treningsrutiner og kosthold. De legger ofte ut nye og flatterende bilder av seg selv.

Totalt sett ser det også ut til at de mest aktive på sosiale medier typisk er impulsive og utforskende. De mest stabile og tradisjonsbundne bruker derimot sosiale medier mindre enn andre.

Måten en person bruker Facebook på, kan naturligvis ikke gi hverken en nøyaktig eller pålitelig beskrivelse av personligheten. Vi har alle mange trekk, og personligheten utgjør en kombinasjon av alle disse. Mange velger dessuten å være selektive i sosiale medier, både når det gjelder innhold og mottagere. Et kjapt søk på Facebook og andre sosiale medier kan derfor gi et helt skjevt bilde av en person.

I lys av at stadig flere bruker sosiale medier for å få informasjon om sine profesjonelle kontakter, kan det likevel være nyttig å være bevisst på hva man deler der og med hvem. Inntrykket man skaper, kan i noen tilfeller bli utslagsgivende for om man blir utelukket fra jobber og roller, eller om man blir foretrukket.

Referanse

Artikkelen ble først publisert på DN.no 10.11.19.

Publisert 13. november 2019

Du kan også se alle nyheter her.