-
Næringsliv

Bygg og anlegg fortsatt Norges viktigste næring etter olje og gass

Lena Elisabeth Bygballe

Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI har gjort en ny verdiskapingsanalyse av bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) som avdekker fortsatt solid vekst fra 2008-2018.

Senteret utga nylig en oppdatert rapport som tar utgangspunkt i rammeverket som ble utviklet i 2007, da den første verdiskapingsstudien av BAE-næringen ble gjennomført (Espelien og Reve, 2007).

Professor Torger Reve og førsteamanuensis Lena E. Bygballe presenterte rapporten på BAE-rådets toppledersamling SAMMEN2020 der 70 toppledere var samlet for å diskutere næringens strategiske utfordringer. Rapporten ble godt mottatt.

Torger Reve.jpg

Torger Reve presenterte nylig Senter for Byggenæringens oppdaterte rapport om utviklingen i den norske BAE-bransjen. Fotograf: Arve Brekkhus


Viktig med felles forståelse

Næringen ser på disse analysene som et viktig ledd i å få en felles forståelse av næringen og vise dens betydning for norsk økonomi. Eirik Gjelsvik, Konsernsjef i Backe, sier følgende:

– BAE-næringens betydning for det norske samfunnet har vært undervurdert. En fragmentert næring har ikke vært flinke nok til å få frem hvilken verdiskaping en samlet BAE-næring står for, og hvilken betydning næringen har i Norge.

Han mener at å synligjøre næringens verdiskaping er viktig for å sikre stabile rammebetingelser, samt for å synliggjøre hvilke muligheter som ligger i næringen. 

– BI Senter for byggenæringens verdiskapingsstudie er et særdeles viktig bidrag til dette, uthever Backe.        

Solid vekst

BAE-næringen befester sin posisjon som Norges største næring etter olje og gass, og omsetning har passert 1.100 milliarder. Næringen har hatt solid vekst i perioden, 2008-2018. Mange har advart om byggebobler, men næringen holder stand. Totalt har BAE-næringen hatt en vekst i verdiskapingen på 64 prosent siden 2008. Antall ansatte er høyere i denne næringen enn i noen andre næringer.

Rapporten viser at selv om næringen er størst i Oslo-området, er BAE-næringen en typisk distriktsnæring. Reve fremholdt på Sammen 2020 samlingen, at BAE-næringen bør være Senterpartiets drømmenæring.

Må styrke produktiviteten og lønnsomheten

BAE-næringen har økt sin produktivitet i alle deler av verdikjeden i perioden 2008-2018, men korrigert for prisstigning har produktivitetsutviklingen likevel stagnert. Denne må styrkes.

Utførende byggevirksomhet er desidert størst innen BAE-næringen, og har også høyest vekst. Driftsmarginene er høyest innen eiendom, men her arbeider det også mye mer kapital. BAE-næringen er en verdiskapende og lønnsom næring, men driftsmarginene innen deler av næringen, spesielt anlegg, er for lave.

Fokus på digitalisering og bærekraft fremover

Til tross for gode tall, bør produktivitet og innovasjonskraften styrkes. Et viktig område er digitalisering som både byr på utfordringer og muligheter. Det vokser fram ny aktører på dette området, som representerer et verdifullt bidrag til næringen og samtidig er med på å øke konkurransen.

Fremtidsmulighetene ligger dessuten i smartere bygg, smartere byer og smartere samfunnsutvikling. BAE-næringens potensial er å utvikle bærekraftige løsninger for hvordan vi skal bo i fremtiden. I det inngår også planlegging og bygging av god infrastruktur.

Les hele rapporten: En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring (BAE): Oppdatering 2019

 

Publisert 5. desember 2019

Du kan også se alle nyheter her.