-
Næringsliv

Lite ansatte-lek kan gi dårligere kvalitet og læring i barnehagen

Ratib Lekhal, Lisa Karlsen

Manglende involvering fra de ansatte i barnas frilek i barnehagen gir dårligere læringsmuligheter og kvalitet, viser ny forskning fra Handelshøyskolen BI basert på observasjon av to barnehager i Oslo.

Rammeverket for norske barnehager slår eksplisitt fast at ansatte skal la barn leke fritt på deres egne vilkår, men også at de ansatte skal støtte og berike denne aktiviteten. Det er ikke mulig dersom ansatte ikke tilbringer tid med barna eller anvender tiden sin til andre ting uten tilknytning til barna.

Observasjoner fra to barnehager i Oslo over fem dager viser at barna i snitt brukte 60 prosent av tiden på frilek, mens de ansatte kun brukte 15,5 prosent av tiden på å leke aktivt med barna.

Totalt brukte de 40 prosent av tiden på støttende aktiviteter, varierende fra korte involvereringer på under 2 minutter på oppfordring fra barna til kommentarer om lekens innhold eller hjelp til å få fart på huskene og klatring på stativer.

Viktig involvering

Selv om funnene som ventet reflekterer rammeverket for frilek i norske barnehager, betyr det likevel ikke at de ansatte bør være fraværende i forbindelse med leken. Observasjonene viste i tillegg begrenset støttende aktiviteter mellom ansatte og barn selv om de var tilgjengelig i frileksperiodene og hadde mulighet til gjøre det. Sammen med tidligere studier indikerer forskningen at det ser ut til å være for svak kvalitet på dette området i norske barnehager.

Tidligere studier innen fagområde tilsier også at voksnes interaksjon med barn er avgjørende for læring, spesielt for sårbare barn som ikke får tilstrekkelig stimulering hjemmefra og har ekstra behov for å kompensere for dette i barnehagen.

Barn trenger stimulerende omgivelser for å lære, som kvalitetsinteraksjon med profesjonelle barnehageansatte som bidrar til å legge til rette og støtte opp under læring uten å ta vekk fokuset fra selve leken. Med korte og begrensede interaksjoner er det lite trolig at det vil kunne oppstå meningsfulle dialoger og begrenset mulighet for berikende aktiviteter for barna.

Bakgrunn

Totalt 91 prosent av barn mellom ett og seks år går i barnehagen i Norge. Norske barnehager skal fungere som et fundament for læring gjennom å ha pedagogisk frihet til å ta i bruk egne læringsaktiviteter innfor rammeverket det er tildelt.

Rammeverket setter en rekke premisser for roller, ansvar, verdier og læringsområder barnehagene skal ivareta. Minst 30 prosent av personalet i barnehagen skal ha barnehagelærerutdanning eller førskolelærerutdanning.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer, eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Det skal være minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minimum én pedagogisk leder per 14 barn for barn over tre år.

Barnehagen skal ha minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år.

Referanse

Karlsen, L. og Lekhal, R. (2019). «Practioner involvement and support in children’s learning during free play in two Norwegian kindergartens». Journal of Early Childhood Research, 17(3), 233-246. doi:10.1177/1476718X19856390.

Publisert 31. januar 2020

Du kan også se alle nyheter her.