-
Næringsliv

Koronakrise i mediebransjen

Erik Wilberg

Koronapandemien har ført til store svikt i annonseinntekter for mediebransjen. 65 prosent av 105 avisledere har planer om permitteringer, og det er de minste avisene som har det verst.

I løpet av helgen har jeg fått ferdigstilt en undersøkelse om hvordan koronakrisen påvirker avisene. 105 avisledere har svart på undersøkelsen, som er en svarprosent på 46 prosent.

Undersøkelsen viser at det er krise i bransjen. 65% av har planer om permitteringer, noen har allerede gjennomført det. 20% er foreløpig usikre. Og på viktige parametre som digital lesning og annonseutvikling ser det ut til at det er de minste avisene som har det verst. Konsernavisene (spesielt Amedia) ligger bedre an på digital lesning og rekruttering av digitale abonnenter enn de øvrige avisene.

Nesten halvparten av redaksjonelle ledere varsler permitteringer

Blant respondentene er 32 prosent av dem redaksjonelle ledere, 23 prosent av dem er forretningsmessige ledere, mens 45 prosent er begge deler. I undersøkelsen er det færre redaksjonelle ledere som tenker på permitteringer sammenlignet med forretningsmessige ledere. I og med at andelen som leser aviser i disse krisetider er høyere enn vanlig, er det naturlig å tenke at disse redaksjonelle lederne vil bevare det redaksjonelle innholdet så lenge som mulig.

Slik svarer de ulike lederne på om det er aktuelt med permitteringer:

  • 45 prosent av de redaksjonelle lederne.
  • 84 prosent av de forretningsmessige lederne.
  • 70 prosent av de som er begge deler.

Dette er en helt unik situasjon som vi aldri har vært med på tidligere. Ved bankkrisen i 1987 og finanskrisen i 2008 gikk livet som før og hele samfunnet var ikke stengt sånn som nå. Nå er inntektssiden nesten helt forsvunnet. Det blir vanskelig å ha soliditet til å komme gjennom en slik krise uten konsekvenser.

97 prosent praktiserer hjemmekontor i avisen, og halvparten av lederne jobber selv fra hjemmekontor. Kontakten opprettholdes med variasjoner av Zoom, Teams, Skype og andre samarbeidsløsninger og den digitale kommunikasjonen er tilstede overalt.

Annonsefall

Det er det kraftige fallet i annonseinntekter som er den største utfordringen for avisene. Med høy grad av papiravhengighet er det vanskelig for avisene å opprettholde lønnsomheten når den viktigste inntektskilden er sterkt redusert eller borte. Hele 84% av lederne svarer at det er meget negativ utvikling av papirannonseringen. Og den digitale annonseringen er bare håret bedre.

Det som holder lederne våkne om natta er permitteringer og kostnader, og hvordan man kan kutte uten å dra for mye negativt med seg. Det å kompensere for bortfall av annonseinntekter i den nåværende situasjonen er så godt som umulig.

Digitalt dytt

Samtidig kommer sikkert denne situasjonen til å gi en dytt i ryggen til fortsatt utvikling av digital distribusjon. Det kan godt hende at den knekken vi har ventet på i distribusjon og trykk nå kommer og vil føre til varige endringer i hvordan aviser utvikles og presenteres.

Publisert 31. mars 2020

Du kan også se alle nyheter her.