-
Ledelse

Kriseledelse: Erfaring fra karantene

Jan Ketil Arnulf

Fra Hangzhou i Kina forteller Thomas Huang om kriseledelse i karantene under COVIDー19 i podcasten «Sjefen» til professor Jan Ketil Arnulf og Henning Asklien.

I podcast-serien, Sjefen, har professor Jan Ketil Arnulf og Henning Asklien tatt en prat med Thomas Huang om hvordan det har vært å lede mange mennesker under koronakrisen i Kina. Thomas Huang er norsk statsborger av kinesisk avstamning. Han er leder og ledelseskonsulent for vestlige selskaper med base i Kina. 

sjefen-henning-asklien-Huang.jpg

Bildet: Thomas Huang i podcast studio tidligere med Jan Ketil Arnuld (t.v.) og Henning Asklien (t.h.)

Hvilke utfordringer har det vært å lede mange mennesker under en krise som Covid-19?

 - Kriseledelse i en bedrift handler ofte om teknologiske skifter, sviktende salg, høye kostnader eller endringer i kundemassen. Det spesielle med krisen knyttet til koronaviruset er at krisen ikke bare begrenser seg til bedriften, men det handler like mye om privatlivet. Det jeg forstod relativt tidlig var at man må starte med å lede seg selv. Man kan bli preget av frykt, forvirring om hva som kan skje med en selv, helse, familien osv. Dersom man ikke håndterer dette godt, blir det vanskelig å lede andre.

- Det som står som viktigst er likevel å ta vare på sine ansatte. Dette er ikke en tid for å kjøre på med leveranser. Det vi har fokusert mest på er å se til at våre ansatte har det de trenger, og legge til rette for fleksible arbeidstider og hjemmekontor, forteller Huang. 

Den perfekte storm

I ledelsesteorier står det at bedrifter og ledere bør være forberedt på det uventede. Følgende kriser bør ledere være forberedt på:

 1. Naturkatastrofer : jordskjelv, oversvømmelser og virus
 2. Økonomiske katastrofer: kræsj i aksjemarkedet
 3. Fysiske kriser
 4. Supply chain breakdowns
 5. Personalkriser: nøkkelpersoner som faller ut
 6. Informasjonskriser

Det spesielle med koronaviruset er at alle disse seks ulike ovennevnte krisefenomenene som ledere bør være forberedt på inntreffer nå på samme tid. Jan Ketil Arnulf mener derfor situasjonen vi nå står oppe i må kunne betegnes som "den perfekte storm".

Informasjonsjag

- Det som har vært særlig krevende er det store jaget etter informasjon. På den ene siden har vi opplevd at informasjonen har vært noe begrenset, på den andre siden har mye av informasjonen i media virket opplåst. Så behovet har vært på stadig oppdatert og korrekt informasjon.

- Det oppleves som at man må mobilisere mange ganger de ressursene man har som leder for å kunne ta vare på de ansatte, leverandører, kunder, eiere osv, sier Huang.

Lærdommer fra Kina

Thomas Huang vil trekke fram følgende lærdommer fra krisen han har vært igjennom og som vi i Norge nå står midt oppe i:

 1. Begynn med deg selv:
  • Hold deg informert - finn den mest pålitelige informasjonskilden.
  • Hold deg frisk.
  • Unngå smittekilder.
 2. Ta vare på de ansatte
  • Gi de ansatte støtte slik at de kan ta vare på seg selv og sine familier.
  • Bistå i å håndtere frykt.
  • Vis fleksibilitet i forhold til arbeidssituasjon.
 3. Ta vare på bedriften
  • Forsøk å bemanne opp de viktigste funksjonene i en slik krise som er HR og kommunikasjon.
  • Ha planer for hvordan man kan opprettholde drift når mange jobber hjemmefra.
  • Gjennomfør oftere ledermøter enn før (helst daglige), fordi utviklingen går så fort.
  • Bruk anledningen til å bygge bånd mellom team for å kunne komme sterkere tilbake når krisen er over.

Hør hele podcasten.

Publisert 15. mars 2020

Du kan også se alle nyheter her.