-
Ledelse

Hvordan gjenkjenne en god leder?

7. mai 2020

Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Ole I Iversen

Gode ledere skaper trivsel, mestring og motivasjon – som alle leder til positive resultater. Og dårlige ledere gjør det motsatte. De skaper frustrasjon, sykefravær og turnover. Så hvordan kan vi velge de rette lederne?

De siste 20 årene er det forsket mye på hva som kjennetegner gode ledere. Utgangspunktet er at gode, effektive ledere leverer resultater, eller når sine målsettinger og iverksetter de riktige aktivitetene. Forskningen på effektive ledere har tradisjonelt satt søkelys på to områder.

To hovedretninger i forskningen på gode ledere

Det ene er input-siden, det vil si de egenskaper, holdninger og kunnskaper den enkelte leder besitter i kraft av å være seg selv. Altså den «ryggsekken» de tar med seg på jobben hver dag. Både personlighet og evner faller inn i denne kategorien, og måles med personlighetstester og evnetester.

Det andre området setter søkelys på lederatferd. Hva gjør en god leder og hvordan oppfører en god leder seg i praksis? Dette måles gjerne ved observasjon - for eksempel gjennom rollespill og arbeidsprøver - eller ved 360-graders lederevaluering.

Kjennetegn ved gode ledere

Forskningen på hva som kjennetegner gode ledere med hensyn på personlighet og intelligens/evner viser at ledere bør være emosjonelt stabile og ikke eksplodere eller skjelle ut medarbeiderne sine. De bør også være tilstrekkelig utadvendte, fordi mange lederoppgaver er av litt utadvendt karakter. Men de må ikke være så utadvendt at de tar all glansen fra medarbeiderne sine.

De må videre være åpne for å prøve ut nye ting. De må være passelig omsorgsfulle og interessere seg for mennesker. De må være planmessige, ambisiøse og jobbe systematisk mot krevende mål. Dette er det tydeligste funnet fra femfaktor-forskningen og gjelder for de fleste lederstillinger. Gode ledere må også være tilstrekkelig smarte, og ikke minst kjenne egne styrker og svakheter.

Når det gjelder lederatferd, eller lederkompetanser som det også kalles, kan kompetansene grupperes i fem hovedområder.

  1. 1. Informasjonsbearbeiding dreier seg om hvordan ledere samler og bearbeider informasjon, tenke strategisk og langsiktig, gjøre gode vurderinger og se konsekvensene av egne beslutninger andre steder i organisasjonen.
  2. Lederskap dreier seg om å motivere, utvikle og lede medarbeidere.
  3. Resultatorientert handler om at lederen skjønner hva som skaper verdier i virksomheten og er kundeorientert.
  4. Sosial kompetanse dreier seg om mellommenneskelig kompetanse som sensitivitet, fleksibilitet og aktiv lytting.
  5. Og kompetanser som dreier seg om hvordan lederen håndterer endringer og stress.

Lederutvelgelse er viktigere enn mange er klar over

Arv og miljø påvirker utviklingen av både personlighet og evner. Det ser imidlertid ut som om enkelte har bedre genetiske forutsetninger for å utvikle seg til fremragende ledere enn andre. Denne kjensgjerningen innebærer at det å velge ut de riktige lederne kanskje er viktigere enn mange er klar over.

Det er derfor betenkelig at det ser ut som om jo høyere lederstilling det er snakk om, jo mindre brukes objektive utvalgsmetoder som evne- og personlighetstester.

I denne forelesningen går jeg nærmere inn på hvordan du bør gå frem når ledere skal ansettes.

Hvordan gjenkjenne en god leder?

Du kan også se alle nyheter her.