-
Ledelse

Nei til hårsåre ledere

Øyvind Kvalnes

Ledere trenger å bevise at de tåler kritikk og ikke går i vranglås når de møter motforestillinger.

I det siste har jeg møtt tillitsvalgte fra ulike sektorer til samtaler om ytringsklima på jobb. Jeg har vært nysgjerrig på hva de ser som utfordringer i samtaler med ledere og egne medlemmer. Et mønster som går igjen, er at de tillitsvalgte opplever å møte hårsåre ledere. En tillitsvalgt forteller:

Når lederen tar kritikken personlig

Lederen la frem strategiplanen sin. Slik tenkte han at vi skulle satse og prioritere fremover. Hva synes vi om dette? Jeg tok ordet og påpekte at planen hadde gode sider, men virket urealistisk med tanke på bemanning. Det ville ta lengre tid å rekruttere de rette folkene. Fra tidligere visste vi at sånt er krevende. Dette sa jeg med rolig og behersket stemme. Likevel kunne jeg se at lederen tok ordene mine ille opp. Han svarte ikke, men ble olm og tungpustet, før han spurte om det var flere som hadde noe de ville si. Det var det ikke, og han forsvant ut av rommet.

Lederen har lagt mye arbeid ned i strategiplanen, og ser ut til å ta kritikken som kommer svært personlig, selv om den er saklig og nøkternt lagt frem. Den tillitsvalgte koblet dette til svak rolleforståelse. – Når jeg legger frem motforestillinger til lederen min, så er det i min rolle som tillitsvalgt. Det ligger i rollen min å yte konstruktiv motstand. Jeg henvender meg til den personen som har til rolle å være lederen for vår enhet. Så virker det som om denne personen tar tilbakemeldingen veldig personlig. Jeg er ute etter dialog med min leder, men havner dessverre ofte i en ubehagelig klinsj med personen bak lederrollen.

Porselensleder

Det er et betydelig handikap for en organisasjon eller avdeling å ha en hårsår leder. Denne lederen kan oppleves som en porselensleder, en skjør type som går i tusen knas om det kommer mer motgang nå. Så kan en hårsår leder også være en som svarer med sarkasme, sinne og bitterhet. Slik ledelse fører til at folk holder kjeft. Dermed igangsettes prosjekter og planer som er halvferdige og lite gjennomtenkte. De er ikke brynt mot saklige motforestillinger.

Det er vanskelig å vite hvor utbredt det er med hårsåre ledere. At lederen er overfølsom og ikke tåler konstruktive motspill kan være en realitet, men også en oppfatning som tillitsvalgte og andre danner seg på sviktende grunnlag. Kanskje er lederen mer robust enn det de tror. Så burde det uansett være en tankevekker for ledere at medarbeidere er vare for hvordan de takler kritikk. En viktig selvrefleksjon for ledere kan dreie seg om hva som er deres normale reaksjonsmønster når noen er uenige med dem og har motforestillinger til ideene og forslagene deres. Hvordan ser jeg ut når noen bruker stemmen sin til å kritisere forslagene mine? Hva slags ansiktsuttrykk setter jeg opp da? Hva er mine vaner for å svare på motforestillinger til egne ideer?

Hvordan ta imot kritikk?

I den første tiden du er leder for en organisasjon eller avdeling, fester det seg noen forestillinger om hva du står for og hvilke verdier du lever etter. Dette er tiden for å demonstrere en evne til å ta imot kritikk på konstruktive måter. Hvis en medarbeider eller tillitsvalgt har vært modig og uttrykt uenighet med noe lederen har sagt, så vil alles øyne være på lederen. Hva skjer videre nå? Kommer det et smil eller en sarkasme, en imøtekommende replikk eller en utskjelling? Trekker lederen seg tilbake uten å svare, eller er vedkommende i stand til å ta dette på sparket, på en positiv måte?

Evnen til å ta imot kritikk og motforestillinger kan trenes opp. I enkelte utdannelser er dette en del av programmet. Studentene legger frem ideer og begrunnelser, og skal svare på innvendinger fra salen. For de fleste er dette nervepirrende i begynnelsen. Det er umulig å vite på forhånd hva som kommer av motforestillinger, om de er milde eller skarpe. Denne uvissheten kan skape angst og uro. Så er det altså mulig å bli vant til å stå der og invitere til kritikk. For en leder er dette nødvendig kjernekompetanse. Du må være i stand til å lytte til kritikk og motforestillinger uten å gå i vranglås. Og for at noen skal ta deg på ordet når du hevder å ha denne evnen, så må du bevise det opptil flere ganger.

Referanse

Innlegget ble først publisert på DN.no 05.05.20.

Publisert 23. juli 2020

Du kan også se alle nyheter her.