-
Samfunn

Rett på øret - Kultursektoren under og etter korona

Anne-Britt Gran

Professor Anne-Britt Gran er gjest i podcasten Frilanslivet. Bli med på dypdykk i kultursektoren og hvordan den påvirkes av Covid-19. Nå, og i årene fremover.

Professor Anne-Britt Gran snakker om hvordan Covid-19 har påvirket kulturøkonomien og hvilke felt krisen har gått mest utover. Siden mange i kulturnæringene tjener langt mindre enn gjennomsnittet i Norge, har inntektstapet vært kritisk for mange. De som lever av at publikum møter opp er naturlig nok rammet hardest.

Selv om korona har stor betydning for enkelte kunstneres økonomi, poengterer Gran at vi likevel ikke bør glemme at Norge er i en særposisjon.

- Vi lever i et kulturpolitisk lykkeland. Vi er tross alt privilegerte med penger på bok, sier Gran. I andre land, med mindre offentlige støtteordninger, sliter de langt mer.

Etterlyser mer gjennomtenkt digitalisering

Korona har sparket digitaliseringen flere år frem. Gran hadde helst sett at vi kunne bruke mer tid på omstillingen. Mange har digitalisert seg over natten, men hva bør vi tenke på for at vår digitale tilstedeværelse også er økonomisk innbringende?

- Jeg skulle gjerne sett mer eksperimentering og innovasjon i møtet mellom det analoge og digitale, sier Gran.

Hittil er det de fysiske tilbudene bransjen har tjent mest på. Der flere snakker om at korona vil forsterke etterspørselen etter fysiske opplevelser så fort vaksinen er klar, er ikke Gran like sikker. Når den klart største gruppen betalende kulturkonsumenter, den velutdannede middelklasse, blir vant til det digitale. Hva skjer da?

Gran i podcasstudio

Anne-Britt Gran i studio for opptak av podcasten Frilanslivet.


Refleksjoner om veien videre

Anne-Britt Gran er leder for forskningssenteret BI Centre for Creative Industries. Hun har forsket på blant annet kultursponsing, teaterorganisering, kulturpolitikk, digitalisering og digitalt kulturkonsum. Under korona har hun kartlagt situasjonen i ulike deler av den kreative næringen.

Les mer om hvordan musikkbransjen har blitt tvunget til å tenke kreativt og kunstnernes bruk av offentlige midler under krisen.

I podcasten deler Gran tanker om veien videre og hvordan det egentlig står til med det norske kulturlivet. Hvilke andre endringer fremskyndes av krisen og hvordan skal vi tilpasse oss? Hva kan vi lære fra de tiltakene og aktivitetene som har oppstått det siste halvåret?

Hør hele podcasten: Frilanslivet episode 90 - Kultursektor i endring - ekspertepisode

Publisert 7. oktober 2020

Du kan også se alle nyheter her.