-
Ledelse

Se etter det gode

Øyvind Kvalnes

Ledere for arbeidsmiljøer som er i konflikt, kan invitere folk til å se etter det gode hos kollegene sine.

Psykologen Tara Brach forteller en historie om et kloster som i lengre tid var tynget av konflikter og uro. Dyp mistro herjet mellom munkene og nonnene som bodde der. Både kjøkkenhagen og resten av klosteret ble forsømt og forfalt. Klosteret var et dystert sted som folk gikk omveier rundt. Abbeden var fortvilet, og bestemte seg for å søke råd hos en vis kvinne. Hun hørte på han, og tenkte seg om. «Jeg har ikke noen løsning til deg. Det eneste jeg kan si er at det går et godt menneske blant dere», sa hun.

Da abbeden kom tilbake til klosteret, samlet han folk rundt seg og fortalte hva kvinnen hadde sagt. Det går visst et godt menneske blant oss. Dette gjorde beboerne nysgjerrige. Hvem kunne det være? Kunne det være deg? Kunne det være meg? Kanskje dette gode mennesket var en som de hadde lagt for hat og aldri snakker til?

Hvem er denne gode?

Hver og en ble en detektiv som lette etter svar på gåten om hvem denne gode var. Det gjaldt å tolke utsagn og handlemåter hos andre som mulige tegn på godhet. Utfallet ble at konfliktene i klosteret tødde opp og folk begynte å møte hverandre med større respekt. Klosteret endret seg til å bli et mer åpent og vennlig sted. Folk i nærmiljøet la også merke til det, og stakk innom for å få med seg hva som foregikk der.

Øyvind Kvalnes

Professor Øyvind Kvalnes

 

Fravær av tillit skaper mistenksomhet

Noe av det mest krevende en leder kan stå overfor, er fastlåste og langdryge konflikter. Folk snakker ikke sammen. Flyten i arbeidet preges av at folk er bitre og irriterte på hverandre. Hver for seg er dette gjerne oppegående og smarte folk, men mistenksomheten rår mellom dem. Tillitsnivået er lavt, og da bruker man gjerne unødige krefter på å kontrollere hva de andre foretar seg. Når tilliten er på plass, kan vi snu ryggen til de andre og regne med at de gjør akkurat det vi er blitt enige om. Fravær av tillit innebærer gjerne at vi mistenksomt følger nøye med på hva de andre gjør, i stedet for å være konsentrert om eget arbeid.

Historien til Brach handler om å skifte perspektiv og se etter det gode i den andre. Ideen om at det kan være noe å finne der, lanseres som en utfordring og et detektivarbeid. Her er det en gåte, og ingen vet foreløpig hva som er svaret på den. Ganske mye står på spill, så vi har høye forventninger til hva som kan forløses om vi finner svaret på gåten. Dette er en invitasjon til å grave og undersøke selv. Hvem er den gode blant oss? Er det bare en person, eller kan det være flere som passer til den beskrivelsen? Hvilke tegn er det som avslører den gode? Finnes det slike tegn i min egen adferd også? I hvilken grad har jeg det i meg å være et godt menneske på jobb?

Å se etter det gode

En leder kan ikke regne med å få folk med seg på en instruks om at de heretter skal være snille og vise større respekt for hverandre. Du kan ikke beordre medarbeidere til å like hverandre, skjerpe seg eller legge årelange konflikter på hyllen. I stedet kan du lansere en tanke om at det kan være noe godt å oppdage hos ethvert menneske. Inngangen til å gjøre det kan være en historie, en sangtekst eller et skuespill. Her kan lederen gjerne eksperimentere og utvide repertoaret sitt.

Å se etter det gode hos den andre og seg selv er en oppdagelsesferd som folk kan være mer eller mindre ivrige etter å bli med på. Det handler om å mobilisere krefter som trolig ligger latente selv i de mest stridslystne stabeis i organisasjonen. Starten kan være å bli bevisst på hva slags tolkningsstrategier som ligger til grunn for konflikt. Når fienden er i aksjon, tolker vi gjerne alt i aller verste mening. Den som blir med på eksperimentet med å se etter det gode hos andre, inviteres til å legge denne strategien til side. Hva om jeg tolker det den andre gjør, om ikke akkurat i beste mening, så i hvert fall i god mening? Det kan være begynnelsen på nye jobbeventyr sammen.

Referanse

Innlegget ble først publisert på DN.no 14.03.21.

Publisert 16. mars 2021

Du kan også se alle nyheter her.