-
Ledelse

Når det er vanskelig å vise følelser på jobb

Per-Magnus Thompson, Jon Magnus Frostad Haakonsen

Trygghet og nærhet fremmer dine evner til å uttrykke deg emosjonelt – og tar vi et kollektivt ansvar for å ivareta hverandres følelser, vil det gagne både organisasjonen og menneskene i den.

Dagens medarbeidere er avhengig av å kunne samhandle og kommunisere tydelig. Å ha tilgang til, forstå og ikke minst kunne uttrykke følelser, er helt sentralt for å fungere godt i møte med andre mennesker.

Hvordan er det da å gå på jobb for dem som strever med dette? Og siden det å ha problemer med å uttrykke følelser angår mange av oss - hvordan kan vi som ledere eller kolleger spille hverandre gode på dette?

Vår evne til å uttrykke følelser

Selv om både biologi og kulturelle faktorer påvirker, er det menneskene rundt oss som i størst grad har formet vår evne til å utrykke følelser. Som barn viser foreldre oss hva vi kan forvente når vi er lei oss, sinte eller ivrige. Som ungdommer viser jevnaldrende oss hva som er sosialt akseptabelt når vi føler oss utenfor (sjalusi og misunnelse) eller utilstrekkelige (skam). Og som voksne blir parforholdet en arena der vi har et annet menneske tett på eget følelsesliv.

Alle disse erfaringene former oss, slik at vi som voksne har vår helt særegne måte å forholde oss til følelsene våre på. Mens noen skulle ønske de klarte å holde igjen visse følelser (for eksempel å bli altfor sint, eller at tårene kommer når man ønsker å fremstå selvsikker), savner andre tilgang til eget følelsesliv og er ofte usikre på hva de vil. Når vi sliter med å identifisere og uttrykke følelser kan dette skape vansker for oss, både utenfor og på jobb.

Følelser som signalsystem

I sin masteroppgave undersøkte BI-studentene Agnete Olsen og Camilla Brustuen konsekvenser av et utydelig følelsesliv. Data fra to mellomstore, norske virksomheter viste at medarbeidere som strever med å uttrykke følelser, opplevde å ha dårligere relasjon til lederne sine. Blant annet følte de seg mindre forstått. Det var også høyere sykefravær hos denne gruppen medarbeidere.

Agnete Olsen og Camilla Brustuen

Agnete Olsen og Camilla Brustuens masteroppgave viser at vi får mye igjen av å kunne uttrykke våre følelser på jobb.

Disse funnene er forenlige med moderne perspektiver på følelser, der følelsene våre anses å være viktige signaler om behov. De forteller oss selv og andre hva vi trenger for å ha det bra. Er vi triste, trenger vi trøst og støtte - er vi sinte, trenger vi å bli tatt på alvor. Og dersom denne informasjonen ikke er tilgjengelig, øker sjansen for vonde misforståelser. For eksempel er det vanskelig for en leder å ha medarbeidernes behov på radaren, om de ikke klarer å uttrykke behovet for støtte fra lederen sin.

Omgivelsenes nøkkelrolle

Så hvordan løse dette? Som mennesker har vi lettere for å uttrykke følelser i trygge omgivelser. Organisasjoner kan bidra til denne tryggheten ved å gi ansatte forutsigbarhet, gode rammer og ledere som er flinke med mennesker.

Som leder kan du være en god støttespiller ved å aktivt forholde deg til at alle dine medarbeidere har preferanser og emosjonelle behov – selv om ikke alle viser dette like tydelig. Det betyr at du, for eksempel, kan si til en som aldri viser sin overveldelse, at: «jeg vet du har hatt veldig mye å gjøre på dette prosjektet, så jeg tenker at i neste prosjekt, så legger vi opp til litt mindre arbeidsmengde på deg, hvis det høres greit ut?». Uten å bli overkjørende eller invaderende. Men likevel å aktivt legge til rette for en samtale om behov.

Og som kolleger spiller vi hverandre gode når vi utvikler nære relasjoner til hverandre. Det er godt dokumentert at vi er en friere og tryggere versjon av oss selv, og er mer i stand til å vise følelsene våre, når vi har nære relasjoner rundt oss – noen vi kan vende oss mot når det er noe.

Kilde:
Olsen, A. & Brustuen, C. J. (2020). The Effects of Alexithymia on Occupational Sick Leave: Investigating the Mediating and Moderating Effect of Leader-Member Exchange, Masteroppgave, BI Handelshøyskolen.

 

Publisert 2. juni 2021

Du kan også se alle nyheter her.