-
Næringsliv

Syv tips til deg som skal på digitalt jobbintervju

Ole I Iversen

Før var digitale jobbintervjuer noe man forsøkte å unngå, men pandemien har endret måten vi arbeider og samhandler på. Men hva betyr egentlig det for en jobbsøker?

Til tross for at muligheten har vært der lenge har det tradisjonelle jobbintervjuet gjerne blitt gjennomført som et fysisk møte. Dette skyldes blant annet at både kandidater og de som rekrutterer har foretrukket å møtes ansikt til ansikt.

Under pandemien har imidlertid digitale intervjuer blitt hyppig brukt. Mange har blitt overrasket over hvor godt slike intervjuer fungerer og hvor effektive de er. Samtidig vet vi mindre om hvordan dette påvirker vurderingen av kandidater og hvordan det oppleves for den som blir intervjuet.

Det er et faktum at man sparer tid og penger med denne løsningen, men det store spørsmålet er: Hvor treffsikre er digitale sammenlignet med tradisjonelle jobbintervjuer? 

Vanskeligere å vurdere personlig egnethet

Det er foretatt studier som viser at kandidatene opplever intervjuerne som mindre vennlige når møtet gjennomføres digitalt, og at slike intervjuer gir kandidatene en følelse av en mindre rettferdig vurdering. Dette er i og for seg naturlig da samtalen blir av en litt annen karakter enn ved fysiske møter.

Flere har også uttrykt bekymring for den non-verbale kommunikasjonen som ofte blir borte når man ikke møtes fysisk. Siden vi vet at det er en sammenheng mellom en kandidats personlighet og kroppsspråket deres i en intervjusetting så innebærer dette at de som intervjuer også får innhentet mindre informasjon om kandidaten.

Det blir rett og slett vanskeligere å vurdere personlig egnethet. Mange intervjuere mangler dessuten opplæring og erfaring med gjennomføring av digitale jobbintervju.

Mer velegnet for introverte

Et annet forskningsfunn har vist at introverte kandidater ser ut til å være mer trygge og avslappet under digitale jobbintervjuer. De behersker rett og slett denne formen bedre enn de tradisjonelle fysiske møtene.

Til slutt er det viktig å understreke at digitale intervju krever en tydeligere struktur. Det betyr at en viktig feilkilde potensielt fjernes, nemlig de ustrukturerte intervjuene der man snakker om ulike ting med forskjellige kandidater.

Syv tips til den digitale jobbsøkeren

Det er noen ting det er viktig å tenke på når du skal i et digitalt jobbintervju:

 1. Førsteinntrykket er viktig
  Bilder og film tatt nedenfra ser sjelden bra ut. Unngå bruk av mobiltelefon. Benytt PC eller nettbrett. Plasser PC/nettbrett slik at kameraet er i høyde med hodet ditt. Legg for eksempel noen bøker under PC-en. Pass på at ansiktet ditt er passe opplyst. Kle deg som om du skulle på et tradisjonelt jobbintervju.
 2. Bruk en nøytral bakgrunn
  Tenk på hva du viser intervjuerne. Rotete stuer og kjøkken tar seg ikke bra ut på skjermen. Bruk gjerne en nøytral bakgrunnseffekt.
 3. Godt nettverk
  Hakkete lyd eller bilde gjør det vanskeligere for intervjuerne å vurdere deg. Dårlig forbindelse/nett ødelegger mange jobbintervju. Vær et sted der du vet at nettet er godt. Unngå bruk av mobilt bredbånd. Skulle uhellet først være ute, så husk at lyd er viktigere enn bilde. Foreslå i så fall å skru av bildet.
 4. Husk øyekontakt
  Øyekontakt er viktig. Unngå å se ned eller til siden når du snakker. Møt intervjuerens blikk. Husk at kameraet på PC/nettbrett ikke er midt på skjermen, men gjerne over eller på siden.
 5. Ha hendene på bordet
  Unngå unødvendige bevegelser med hender, armer og kropp. Sitt rett opp og ned, men vær avslappet. Smil gjerne og by på deg selv.
 6. Trening gjør mester
  Øv deg på forhånd! Gjennomfør et digitalt intervju med en venn. Sjekk hva som fungerer bra og hva du bør endre på.
 7. Gode forberedelser
  Som på alle intervjuer er det viktig å forberede seg godt på forhånd. Tenk igjennom situasjoner der du har benyttet deg av de ferdighetene som etterspørres i stillingsannonsen og hvorfor du ønsker akkurat denne jobben.

Lykke til på digitalt jobbintervju!

Referanser:

Iversen, O. I. (2020). Rekrutterings- og intervjuteknikk. 2.utg. Fagbokforlaget, Bergen.

McColl, R. & Michelotti, M. (2019). Sorry, could you repeat the question? Exploring video-interview recruitment practice in HRM. Human Resource Management Journal, 29:637–656

Publisert 3. august 2021

Du kan også se alle nyheter her.