-
Ledelse

Er du klar for Generasjon Z’s forventinger til deg som leder?

Cecilie Asting, Anne Berit Swanberg

En ny generasjon inntar arbeidslivet, hvordan bør dagens ledere forberede seg på å møte dem?

Generasjon Z er beskrevet som digitale, uselvstendige, utålmodige og selvopptatte. De er selvsagt påvirket av tiden de har vokst opp i, godt hjulpet av «generasjon curlingforeldre». De er med andre ord vant til å bli sett og hørt, kjørt og båret frem og de forventer det samme når de tar skrittet ut i arbeidslivet.

Tok tempen på Generasjon Z

Vi var nysgjerrige på hvilke forventninger denne generasjonen har til ledelse og gjennomførte derfor en undersøkelse blant første-års Bachelorstudenter på BI.

Resultatene indikerer at det er de menneskelige eller relasjonsorienterte dimensjonene ved ledelse som er de viktigste også for denne generasjonen arbeidstakere, blant annet var de opptatt av at leder skal være motiverende, forståelsesfull og tillitsfull.

Dette stemmer med det mange mener er den mest effektive formen for ledelse. I relasjonsledelse ligger blant annet det å vise interesse, omsorg og empati for sine medarbeidere.

Viktigheten av rettferdighet

På ett område skilte resultatene våre seg noe fra det som vanligvis ligger i relasjonsledelse. Mange av studentene svarte at «rettferdighet» var en viktig del av god ledelse. Og vi spør: Hva kan ligge i denne forventningen?

Begrepet rettferdighet kan forstås på flere måter:

  • Organisatorisk rettferdighet
    I ledelseslitteraturen er rettferdighet knyttet til utbytte, til prosedyrer og til det mellommenneskelige. Organisasjoner som har fokus på rettferdighet kan ha lettere for å få gjennomslag for vanskelige og upopulære beslutninger enn organisasjoner som ikke bruker tid på rettferdighet. Et interessant aspekt er at ledere med omsorg og empati i større grad er opptatt av å utøve rettferdighet enn ledere som er mindre opptatt av empati, noe som indikerer at rettferdighet kan være en faktor av relasjonsorientert ledelse. Opplevelsen av å bli behandlet rettmessig kan også ha en forebyggende effekt på utmattelse.
  • Rettferdighet i form av bærekraft
    I de senere årene har bærekraft fått en utvidet betydning. Det dreier seg ikke lenger bare om økologi og økonomi, men også om mennesker. Generasjon Z ønsker også større balanse mellom arbeid og fritid, dette kan forstås som en slags bærekraft i eget liv.  Et slikt verdisyn hvor mennesker og bærekraft får en mer framtredende plass vil også kunne påvirke synet på rettferdig ledelse.  Å fokusere på bærekraftige virksomhetsmodeller (f.eks People, Planet, Profit og «bærekraftig personale») kan kanskje bidra til å møte de unges forventninger.

Ledelse når alt er i endring

Ett av de begrepene vi hyppig møter i litteraturen når vi leser om ledelse i vår tid er “VUCA”.  Å lede i en VUCA (volatile, uncertain, complex and ambiguous) verden, eller i en VUCA tid med Covid-19 pandemien som det ferskeste eksempelet, fremtvinger egenskaper som smidighet, endringsvillighet, risikoforståelse og tydelighet.

En slik «grenseløs» kontekst møter Gen Z når de kommer inn i arbeidslivet. For ledere betyr det at de i tillegg til de ovennevnte egenskapene også forstå hvem de leder. Mens medarbeidere trenger teamferdigheter, innovasjonsevne og endringsvillighet - trenger lederen å skape rammer, se medarbeiderne for hvem de er, motivere, delegere og følge opp.

Er du klar for å ta imot Gen Z?

Ledere anno 2021 har god grunn til å være nysgjerrige på de unge som nå entrer jobblivet, ofte beskrevet som uselvstendige, utålmodige, og selvopptatte perfeksjonister.  

Men hva er det Gen Z kan som eksisterende arbeidsstokk ikke har kompetanse på? Hva er deres bidrag til å skape økonomiske resultater i organisasjoner på en måte som er bærekraftig i vid forstand?

Hvilke muligheter kan du gå glipp av uten deres blikk?

 

Kilder:

Asting, Cecilie & Swanberg, Anne Berit (2020) Nye forventninger til ledelse? Praktisk økonomi & finans, s. 200- 209. Doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2871

 

Generasjon Z er på vei, er du klar?

Publisert 3. september 2021

Du kan også se alle nyheter her.