-
Ledelse

Hvordan kan stiftelser bidra til bærekraft?

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

I Norge finnes det om lag 6700 stiftelser som sitter på store verdier. Selv om de fleste av disse stiftelsene har en eller form for samfunnsnyttig formål, kan de bidra enda mer til bærekraft?

Caroline Dale Ditlev-Simonsen har i mange år forsket på både samfunnsansvar og stiftelser. I en podkast fra Stiftelsesforeningen snakker hun blant annet om bærekraftsmålene og hvordan stiftelser kan tilnærme seg bærekraft gjennom forvaltning av sin kapital.

Her er hennes viktigste råd for hvordan stiftelser kan fokusere mer på bærekraft.

Starte i riktig ende

Selv om de fleste stiftelser har formål om å gjøre verden et bedre sted, kan de jobbe enda mer bevisst med bærekraft. Generelt begynner mange virksomheter i feil ende, de har fokus på bærekraftsrapportering. Ditlev-Simonsen anbefaler en annen tilnærming.

- Den beste veien er å øke forståelsen og kunnskapen om bærekraft i styrets stiftelse og administrasjon. Deretter bør stiftelsen ta en gjennomgang av sin egen virksomhet og velge seg ut områder der den kan bidra mest, forklarer hun.

Ditlev-Simonsen foreslår å ta i bruk FNs bærekraftsmål som en rettesnor. Hele 10 millioner mennesker kom med innspill i utarbeidelsen av disse målene som i dag har bred konsensus på verdensbasis. Ved å velge seg ut noen av målene og dykke ned i hva de innebærer, er det lettere å legge en konkret plan videre.

Ansvarlig forvaltning av kapital

Stiftelser beskrives som en selveiende formuemasse, og de forvalter ikke helt ubetydelige beløp. Ifølge tall fra SSB sitter norske stiftelser sitter på hele 174 milliarder i egenkapital (tall fra 2019). Bærekraft i kapitalforvaltning er derfor både en mulighet og et ansvar for stiftelser. Men hvor bør midlene plasseres?

- Mange følger praksisen til Oljefondet, som har vært foregangsfigur innen ansvarlig forvaltning, men jeg anbefaler å være enda mer fokusert, å bevisst drive med kapitalforvaltning som har sammenheng med stiftelsenes formål, sier Ditlev-Simonsen.

Og hvis stiftelsen ikke har kompetanse innen finans, er det et økende tilbud av fond og produkter som kan gjøre det enklere å investere på en måte som både er etisk, grønn og gir avkastning.

Lover som endrer spillereglene

Bevisstheten om hva som er bærekraftig øker, og med det følger stadig større forventning om bærekraftig drift. Ditlev-Simonsen har for eksempel sittet i lovutvalget i forbindelse med den nye Åpenhetsloven, som påbyr større virksomheter å ha mer transparente forsyningskjeder. Loven kan bidra til bedre sosiale forhold for arbeiderne som produserer varene vi kjøper.

I forslaget til ny stiftelseslov ligger det et krav om formålsrealiseringsplan og en kapitalforvaltningsplan. I disse kravene er det nærliggende å tro at også bærekraft vil bli vektlagt.  

- Lovene drar oss i riktig retning når det gjelder etikk og samfunnsansvar, men vi kan og må gjøre enda mer. Helst allerede i dag. Klimapanelets siste rapport var tydelig, vi må få opp farten, det gjelder også stiftelsene, oppfordrer Ditlev-Simonsen.

 

Publisert 14. september 2021

Du kan også se alle nyheter her.