-
Ledelse

Flørting på jobb

Øyvind Kvalnes

Flørt kan være en energikilde i organisasjoner, men ledere bør være ekstra varsomme.

Sammen med psykolog Fanny Duckert har jeg nylig gitt ut en bok om flørting. De siste tre årene har vi undersøkt hva flørt går ut på. Utgangspunktet vårt har vært at flørt er en uforpliktende gave til en annen. Den som flørter sier mer eller mindre direkte «Jeg ser deg – og jeg liker det jeg ser». Vi har invitert folk til å dele egne flørtehistorier, for å finne ut mer om hvordan dette fenomenet erfares.

På jobb kan flørten være noe som foregår med eller uten romantiske undertoner. Den kan være innledningen til et kjærlighetsforhold, men trenger ikke være det. Flørten er en leken og utprøvende aktivitet. På jobb kan den foregå ved kaffemaskinen, i heisen eller i døråpningen til kontoret. Den kan bestå av replikker, blikk og berøringer.

Utøves med respekt

For at den skal fungere på sitt beste, må den utøves med respekt. Påtrengende flørt er klønete og taktløs.

Grunnen til at vi kom på sporet av flørt som tema, var at vi fikk høre at advarsler og formaninger var i omløp etter #Metoo. Folk fortalte oss om strenge beskjeder fra scenen rett før konferansemiddager og andre sosiale sammenkomster. Nå var det om å gjøre å ikke holde blikket for lenge, eller stryke og berøre andre på måter som kunne misforstås. Respektfull avstand var tingen.

Det var forståelig at skredet av fortellinger om seksuell trakassering og maktmisbruk ga økt oppmerksomhet på grensesetting. Så tolket vi disse reaksjonene som en mulig trussel mot flørten som energikilde i små og store menneskelige fellesskap, på jobb, i nabolaget og på reisefot.

Motivasjon på jobben

Argumenter for å blåse liv i jobbflørten fant vi i forskningen til Jane Dutton. Hun skriver om høykvalitetsforbindelser på jobb, og hvordan anerkjennelse, støtte og positiv oppmerksomhet fra kolleger er en vesentlig kilde til motivasjon. De energigivende sosiale forbindelsene mellom kolleger kan gjerne være overfladiske. Dype vennskap er ingen forutsetning for å inspirere hverandre.

Du kan hente ut energi fra omgang med en kollega som du bare treffer på jobb, og til og med der bare sporadisk. Mikroøyeblikk av energiskapende gjensidig anerkjennelse kan oppstå den ene gangen i uken du treffer dette mennesket. En smilende, energiladet replikk på vei fra lunsj kan være nok til å sette i gang positive ringvirkninger. Du kommer kanskje gladere tilbake til nære kolleger og er rausere med rosen videre. Den gode jobbflørten er smittsom og har ringvirkninger.

Dutton bruker ikke begrepet flørt, men hennes beskrivelser av energioverføring mellom kolleger passer godt inn i mønsteret vi trekker opp. Her er det snakk om korte, oppmuntrende møter i hverdagen. Hun skildrer disse i kontrast til de energitappende sammenstøtene mellom kolleger som mistrives sammen. Relasjoner på jobb kan være forgiftet av mistro, rivalisering og personlige agendaer.

Kan ledere flørte på jobb?

Flere ledere som vi har snakket med, er skeptiske til dette. De sier at det er krevende for en medarbeider å forholde seg til en flørtende leder. Dette er en person med makt til å påvirke medarbeiderens jobbhverdag og karriere. Derfor er det vanskelig å avvise tilnærmelsene og si at dette er jeg ikke interessert i å følge opp. Fra lederens side kan det være snakk om helt uskyldige og lekne replikker, uten noen romantiske eller seksuelle undertoner. Så kan det være krevende for medarbeideren å bedømme om dette er tilfellet. Hvor er det lederen vil med disse replikkene? Bare det å be om en oppklaring fra lederen kan bidra til å forstyrre det profesjonelle forholdet. Vi støtter derfor ledere som forteller oss at de oppsøker andre flørtearenaer enn jobben.

Jeg har lurt på om det vil ta tid før flørten kommer i gang igjen i organisasjoner etter pandemien. På hjemmekontoret har folk fått liten mulighet til å flørte. Den digitale avstandsflørten kan ikke måle seg med den hvor vi er fysisk til stede i samme rom. Vil det vise seg at vi er rustne på flørtefronten, og må øve oss opp igjen? For egen del har jeg erfart at det bare tar noen minutter før glimtet i øynene og replikkene er på plass igjen mellom kolleger.

Blant ledelses- og organisasjonsforskerne på BI er flørten i gang igjen, som aldri før.

Referanse

Innlegget ble først publisert på DN.no 9.10.21.

Publisert 12. oktober 2021

Du kan også se alle nyheter her.