-
Næringsliv

Hva kan Nortura lære av Walmart?

Ragnhild Silkoset, Arne Nygaard

Mer tilsyn er ikke veien til bedre dyrevelferd.

Tilsyn med dyrevelferd er redusert med 75 prosent siden NRKs alvorlige avsløringer om norske svin i 2019. For å bøte på dette ønsker veterinærenes fagforbund og Arbeiderpartiet 20 nye stillinger og 100 millioner kroner. Rødt og MDG ønsker seg dessuten et eget dyretilsyn.

Det er bra at dyrevelferd var i fokus under valgkampen. Spørsmålet er hvorfor politikerne vil bruke mer penger på tiltak som har vist seg å ikke fungere. Gjentatte avsløringer viser at bransjens fagre løfter ikke holder vann, og skader forbrukernes tillit til produktene. Omtrent den samme dyremishandling som ble vist i juni i år ble også dokumentert for to år siden. Tingenes tilstand har altså ikke blitt bedre.

Kritikkverdige forhold

Dokumentarprogrammet Uppdrag Granskning i SVT1 i Sverige avslørte nylig sterkt kritikkverdige forhold. Det ble rapportert at økologisk kjøttproduksjon viste seg å ha alarmerende forhold rundt dyrevelferd. Sertifisering og merker har åpenbart ikke fungert og systemet kan derfor ikke garantere at produkter vi kjøper egentlig er bærekraftige.

Vi kan bare vente på neste avsløring av helt uakseptable forhold i bransjen.

Dette segmentet ønsker seg full transparens, etterrettelighet og sporbarhet fra gård til gaffel.

Sporbarhet

Samtidig er rundt en tredel av forbrukere kjøpesterke kunder som vurderer produkter opp imot etiske spørsmål om helse, miljø og sosialt ansvar.

Dette segmentet ønsker seg full transparens, etterrettelighet og sporbarhet fra gård til gaffel. Næringen møter her et kritisk, kompetent og betalingsvillig segment som ikke lar seg lure av grønnvasking og reklame.

Derfor er det lønnsomt å investere i nye og smidigere løsninger, slik som blokkjedeteknologi som gjør det mulig å følge produktets gang med informasjon om dyrenes oppvekst, dyrevelferd, miljøtiltak, slaktetid, sted, temperaturer, inneklima, medisinbruk, transport og så videre.

Det kan bidra til bedre dyrehold gjennom ekte, tilgjengelig og komplett informasjon. Ved hjelp av en QR-kode på kjøttpakka får kundene lett tilgang til hele historien til produktet på sin mobiltelefon.

Smarte investeringer vil bygge forbrukernes tillit

Slik er Walmart nå i stand til å identifisere et gårdsbruk som har infiserte grønnsaker på 2,2 sekunder. Mens Nortura i sin rapport for 2020 viser til at det fortsatt drives med 'øvelser' for å manuelt spore bakterieutbrudd i Norge.

Smarte investeringer kan gjenoppbygge forbrukernes tillit til produktene, samtidig som mattilsynet sparer tid og penger. Aktivistgrupper slipper også å bryte seg inn i fjøs, og kan i stedet samarbeide med veterinærer om å utforme produktkriterier og følge opp kontrollen av dem.

Klarer bransjen å tilfredsstille det mest kravstore segmentet i markedet klarer de også å tilfredsstille de andre kundegruppene. Da oppnås langsiktig konkurransedyktighet og bærekraft.

Referanse

Innlegget ble publisert i Nationen 23.09.21.

Publisert 1. oktober 2021

Du kan også se alle nyheter her.