-
Næringsliv

Månedens forsker – Samson Yoseph Esayas

Samson Yoseph Esayas

Samson Yoseph Esayas ble tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje for sin forskning om hvordan Google og Facebook bruker og misbruker data om oss.

Hvorfor er ditt fagfelt viktig?

Jeg studerer hvordan store teknologiselskaper samler inn og bruker vår personlige informasjon. Dette er viktig av to grunner.

På grunn av tilgang på detaljert informasjon om oss, har de største teknologiselskapene mer makt over oss enn noen andre selskap. Denne makten bruker de til å påvirke oss til å ta de valgene de vil at vi skal ta og for å maksimere sin egen fortjeneste. De tar lite hensyn til innvirkningene det har på samfunnet og enkeltpersoner.

For det andre har tilgangen på detaljert informasjon om oss ført til at teknologiselskapene har tjent enorme summer. De har vokst seg veldig store og det er vanskelig for offentlige myndigheter å holde kontroll på dem. Dette lar dem manipulerer markeder ved å kjøpe opp konkurrenter for å handlingslamme dem.

Hva vil du endre i næringslivet eller i samfunnet?

Jeg er utdannet jurist, så jeg ønsker først og fremst å påvirke den politiske utformingen innen databeskyttelse og konkurranselovgivning. 

Jeg tror også at min forskning kan bli brukt av virksomheter som ønsker å ta personvernet på alvor, ved å se på det som et konkurransefortrinn.

Det er kanskje lite sannsynlig, men jeg vil ha en fremtid der selskaper konkurrerer like intenst om å beskytte dataene våre, som de for øyeblikket gjør for å samle dem inn.

Hva er den største utfordringen i ditt arbeid?

Hvordan man kan gjøre det mulig å ha offentlig tilsyn i teknologiselskaper, uten at det går utover innovasjon og teknologisk fremgang.

Når var sist du gjorde en feil, og hva lærte du av det?

Hvis jeg tenker på den siste feilen jeg gjorde, vil det være at jeg gikk glipp av søknadsfristen til å booke en av BI sine bedriftshytter, noe som var litt skuffende. Jeg antar jeg ikke trenger å forklare lærdommen fra denne feilen?

Hvem er ditt største forbilde?

Jeg har ingen konkret person som rollemodell, men om jeg må velge noen ville det vært moren min, Kiros Baraki. Som alenemor oppdro hun tre barn og var et symbol på hardt arbeid og utholdenhet.

Publisert 13. oktober 2021

Du kan også se alle nyheter her.