-
Samfunn

Nå er det på tide å ta i bruk vaksinepass

Peder Inge Furseth

Hvor mye skal bedrifter, vanlige folk og statskassen være nødt til å ofre for å skjerme folk som ikke vil vaksinere seg? Jeg tror vi har noe å lære av USAs bruk av vaksinepass.

Cirka åtte prosent av innbyggerne i Norge er ikke vaksinert – de aller fleste av dem bare nekter, mens noen få har medisinske grunner. Og de har rett til å nekte siden vaksinering er frivillig. Regjeringen forsvarer de som ikke vil la seg vaksinere, selv om statsministeren på hver pressekonferanse bønnfaller dem om å vaksinere seg.

Konsekvensen av vaksinenekten er at store deler av samfunnet nå stenger ned. Det må gjøres fordi kapasiteten i helsevesenet kneler – de uvaksinerte opptar mer enn halvparten av intensivplassene i Helse Sør-Øst, for å ta ett eksempel.

Vi andre må betale både økonomisk og ikke-økonomisk for at et mindretall ikke vil la seg vaksinere. Og da snakker vi om konkret betaling, i form av lavere inntekter, permitteringer og mindre sosial omgang. Bedrifter legges ned, livsverk går tapt. Motivasjon og innsatsvilje får seg en knekk.

Ta sin del av regningen?

De aller fleste av disse konsekvensene er egentlig unødvendige dersom regjeringen hadde ført en mer rimelig politikk overfor uvaksinerte. Nå har de ingen politikk annet enn å be dem vaksinere seg.

Burde ikke de uvaksinerte «betale», eller i alle fall ta en del av regningen?

I dag gjør de ikke det. De uvaksinerte skal ha samme bevegelsesrett som alle andre for ellers føler de seg diskriminert av regjeringen. Dette på tross av at det er de uvaksinerte som fremtvinger mange av tiltakene de 92 prosent vaksinerte pent bare må akseptere.

Jeg er enig i at det ikke skal være vaksinetvang for andre enn helsearbeidere, men de som nekter bør se sitt ansvar an.

Hva California gjør

Mange land krever koronapass i restauranter, barer, konsertsteder og lignende. La oss bruke liberale og etnisk mangfoldige California som eksempel på utviklingen i USA. Jeg tror norske politikere har noe å lære her, slik at de uvaksinerte tar en viss del av regningen.

California stiller krav om at vaksinerte må dokumentere sin status før de får komme inn i en rekke bygninger og lokaler. Det er forretningene og bedriftene selv som er pålagt å kreve og sjekke dokumentasjon på vaksine før de slipper personer inn i sine bygninger og lokaler. Dette medfører at bedriftene kan holde åpent.

Los Angeles har utstedt det som kalles SafePassLA – et koronapass som gjelder fra 29. november. Byens millioner av innbyggere får passet etter hvert som de er fullvaksinerte. Selv om bedriftene må gjøre jobben med å sjekke passet til kunder og brukere, kan de til gjengjeld holde åpent som før pandemien. Dette gjelder en rekke steder folk er vant med å kunne ferdes. I Norge er disse stedene enten stengt eller underlagt strenge restriksjoner, mens de i Los Angeles og mange andre byer i USA er åpne:

  • Restauranter, barer, mathaller og kafeer, uten noen restriksjoner på alkoholservering
  • Kinoer, teatre, nattklubber og konsertsteder
  • Helsestudioer, svømmehaller, dansestudioer, yoga osv.
  • Kjøpesentre og museer
  • Utendørs arrangementer er åpent for inntil 10.000 personer på samme tid
  • Bowlinghaller, innendørs lekeområder, trimrom på hoteller og lignende
  • Frisører, spa og salonger
  • Rådhus, seniorsentre og lignende.

I resten av Los Angeles-området kreves dokumentasjon på at man er fullt vaksinert på noe færre steder. Uvaksinerte kan bruke utendørsområder dersom dette er tilgjengelig, eller dersom uvaksinerte kan legge frem dokumentasjon på en negativ koronatest.

Så de uvaksinerte ekskluderes ikke – de må bare ta mer hensyn til at de kan bli syke eller smitte andre.

Burde stille krav

Innføringen av et koronapass som vi ser i Los Angeles, brukes en rekke andre steder i USA. Flere europeiske land stiller også krav til uvaksinerte nå.

Men i Norge stiller regjeringen ingen krav til de uvaksinerte. De kan gjøre det samme som vaksinerte kan gjøre. Myndighetene bør stille krav, ikke bare bønnfalle de uvaksinerte. Prisen for regjeringens unnlatelse betales av næringslivet og av folk flest, de som denne regjeringen etter sigende skulle være til for.

Regjeringens politikk på dette området er langt utenfor det som er rasjonelt – den koster fellesskapet, bedrifter og enkeltpersoner altfor mye. Regjeringen lar de uvaksinerte svekke vår økonomi kraftig med mindre den endrer kurs snarlig.

Referanse:

Dette innlegget ble først publisert i DN 19.12.21. 

Publisert 21. desember 2021

Du kan også se alle nyheter her.