-
Næringsliv

Er vi klare for jobbmøter i VR?

Carlos Velasco, Håkon Wik Heltne, Isak Adserø

Kjedelige møter på Teams og Zoom kan være på vei ut.

Fremskyndet av pandemien har bedrifter i økende grad omfavnet fjernarbeid og hybride arbeidsformer, og ikke minst alternative møteformater som Zoom og Microsoft Teams. Nå er teknologigiganter som Meta og Microsoft blant selskapene som også utforsker potensialet til VR (virtuell virkelighet) og AR (utvidet virkelighet).

Sammenlignet med de eksisterende 2D-baserte alternativene er det tilsynelatende enighet om at VR skaper mer engasjerende brukeropplevelser, med økt tilstedeværelse og flere interaksjonsmuligheter.

Men er vi klare til å ta disse teknologiene i bruk? Og er de verdt investeringen?

Barrierer for VR i jobbmøter

For å komme til bunns i dette gjennomførte vi nylig en studie med 194 skandinaviske deltakere, hovedsakelig bestående av heltidsansatte og/eller handelshøyskolestudenter. Vårt fokus var å forstå barrierer og faktorer som påvirker vår innstilling til å ta i bruk VR i jobbmøter.   

Mer enn halvparten av deltakerne våre kjente til VR-teknologien fra tidligere, men hadde aldri brukt den (54,1%). Disse kalte vi «ikke-aktive» brukere. Respondenter som brukte VR noen ganger (40,7%) eller regelmessig (4,1%) blir referert til som «aktive» brukere. 

På spørsmål om hva slags barrierer deltakerne hadde for å komme i gang med VR-møter, nevnte alle pris, personlig interesse, installeringstid og hvor bekvem enheten er i bruk.

Hva lærte vi?

Vi oppdaget flere statistisk signifikante forskjeller mellom aktive og ikke-aktive brukere. I gjennomsnitt opplever ikke-aktive brukere tiden det tar å installere VR-enheten som mindre problematisk enn de aktive brukerne. Det samme var tilfellet med hvor bekvem enheten er i bruk.

Aktive brukere mener prisen er en mer betydelig barriere enn ikke-aktive brukere, og førstnevnte sier naturlig nok at personlig interesse er et mindre betydelig hinder for dem for å ta i bruk VR enn ikke-aktive brukere.

Det viser seg også at aktive brukere opplever det å bli kvalme av å bruke VR-utstyret, såkalt «VR-syke», som et større problem enn de andre deltakerne.

Fem merkbare forskjeller

Videre analyse viste fem andre betydelige ulikheter mellom respondentenes svar. Virksomheter som er interessert i å implementere VR-teknologi for jobbmøter bør ha følgende funn i bakhodet:

  1. Ikke-aktive brukere mener VR er mer pålitelig enn aktive brukere.
  2. Ikke-aktive brukere har en mer optimistisk innstilling til hvor vellykket VR-møter vil bli.
  3. Aktive brukere tror at flere allerede har begynt å bruke VR enn det ikke-aktive brukere gjør.
  4. Ikke-aktive brukere synes generelt det er lettere å tilpasse seg fra andre møteformater til VR.
  5. Ikke-aktive brukere fremhever hvor viktig det er med en testperiode før de begynner å bruke VR til jobbmøter.

Studien vår antyder imidlertid også at VR ennå ikke er helt modent for masseadopsjon i Skandinavia. Vi trenger flere suksesshistorier fra de som har lykkes med teknologien før VR virkelig kan erobre norske arbeidsplasser. Samtidig gir den store optimismen i markedet en indikasjon på at det bare er et spørsmål om tid før flere bedrifter tar steget inn i metaverset.

Hvordan unngå at ansatte «zoomer ut»?

Vår studie viser også at VR oppfattes som et mer engasjerende og oppslukende kommunikasjonsverktøy enn mer tradisjonelle alternativer som Zoom eller Teams. Ifølge Michel Buchner inkluderer noen av de viktigste fordelene med VR en økt følelse av tilstedeværelse og samhold, styrket romfølelse grunnet 3D-lyd, samt bedre interaktivitet gjennom bruk av kroppsspråk, friheten til å bevege seg rundt og fraværet av visuelle forstyrrelser.

Vi føler oss generelt også mer emosjonelt tilstede i VR, og at formatet er bedre egnet for å gjennomføre gode møter. En fersk studie viser at VR fungerer bedre enn tradisjonelle videokonferanser til for eksempel små gruppesamtaler. Dette fordi VR gjør det enklere for oss å plukke opp ikke-verbale signaler, som øyekontakt eller at folk lener seg frem og tilbake.

For ledere tyder dette på at VR-teknologi kan være en mulig løsning på problemet med at enkelte ansatte «zoomer ut» under virtuelle møter.

En fremtid i metaverset

Selv om det er flere kriterier som kan være relevante for å vurdere hvorvidt man skal ta i bruk VR på arbeidsplassen, foreslår vi det vi kaller «9C-modellen», som et verktøy ledere kan bruke til å ta den riktige beslutningen for sin virksomhet og hvordan VR kan være til nytte for dem (se Figur 1 under).

Velasco_9C_NO.jpg

Ifølge en fersk McKinsey-rapport vil den gjennomsnittlige internettbruker tilbringe opptil seks timer om dagen i metaverset innen 2030. Innen samme år er markedet forventet å genere opptil fem billioner dollar.

Den betydelige oppsiden med VR sammenlignet med mer tradisjonelle verktøy gjør det helt kritisk for ledere å forberede sine virksomheter på metaverse-fremtiden og hvilken rolle man ønsker at bedriften skal spille.

Vi tror bedrifter som ønsker å ta VR-steget bør stille seg selv følgende spørsmål: Hva er de positive og negative konsekvensene av å bruke VR i økende grad for ansatte, kunder og virksomheter? Dette er et spørsmål som vi foreløpig ikke har svaret på.

Referanser:

Basu, T. (2021, September 8). Meetings suck. Can we make them more fun? MIT Technology Review. https://www.technologyreview.com/2021/09/08/1035081/facebook-horizons-oculus-zoom-fatigue/

Bove, T. (2022, June 21). One week working in the metaverse led to 19% more anxiety and 16% less productivity, new study finds. Fortune. https://fortune.com/2022/06/21/study-working-in-metaverse-low-productivity-high-anxiety/

Buchner, M. (2020, May 19). Virtual collaboration vs video conferencing: Why being an Aspiring Avatar is better than being a Zoom Zombie | LinkedIn. LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/virtual-collaboration-vs-video-conferencing-why-being-michel-buchner/

McKinsey. (2022). Value creation in the metaverse: The real business of the virtual world (p. 77). McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/business-functions/growth-marketing-and-sales/our-insights/value-creation-in-the-metaverse

Publisert 15. august 2022

Du kan også se alle nyheter her.