-
Ledelse

Nå er det tid for å feire god innsats på jobb

Øyvind Kvalnes

I 2022 oppdaget jeg hvilken enorm kraft som ligger i å verdsette og feire topp innsats på jobb.

I fjor observerte jeg flere runder med selvevalueringer hvor grupper som hadde jobbet sammen skulle sette ord på hva de hadde fått til i fellesskap. Hva var det som fungerte? Hvilke grep var det som gjorde at dere kom videre? Hva var de forløsende ordene eller aktivitetene?

Dette har vært standard spørsmål jeg har brukt sammen med Dorthe Hagen og Espen Kvark Kvernbergh i Kulturkompaniet. Vi har gjennomført seminarer for å foredle ytringsklimaet i grupper og organisasjoner. Helt bevisst har vi invitert folk til å starte opp med å reflektere over det de er gode på og som har vært styrker i samarbeidet.

Gang på gang har vi opplevd at deltakerne starter med å nevne alt det som ikke har fungert, og det som har vært hemmende for å få til ting sammen. Da har vi forsøkt å minne dem om spørsmålene. Vi kan gjerne dvele ved hindringene, men la oss først zoome inn på det som har fungert i samarbeidet. Noe har det vært, og vi starter der.

Hva skjer om vi systematisk feirer det vi er gode til?

I ettertid har jeg lurt på hva det er som intuitivt får folk til å løfte frem det som ikke har fungert, selv når invitasjonen så tydelig er å gjøre det motsatte. Det ser ut til å skje umerkelig for dem som tar ordet. De tror at dette de sier nå er svar på spørsmålene.

Så får de gjerne en aha-opplevelse når det går opp for dem at de faktisk svarer på noe helt annet. Hvorfor skjer dette? Er det inngrodde rutiner? Er folk uvante med å sette søkelyset på de elementene i et strevsomt samarbeid som tross alt har fungert?

Jeg er usikker på hva som er forklaringen, men er uansett overbevist om at dette er vaner det er verd å utfordre. Dette er stoff til å bedrive anvendt filosofi. Vi har Sokrates i ryggen. Her tar vi et skritt til siden for å kikke på hva det egentlig er vi holder på med i hverdagen.

Hvordan kan ting gjøres annerledes? Hva skjer om vi heller løfter frem og reflekterer over positive innsatser? Hvordan påvirkes arbeidsmiljøet vårt om vi systematisk begynner å feire det vi faktisk er gode til? Dette ser virkelig ut til å kreve en anstrengelse. Blikket trekkes automatisk og rutinemessig mot alt det vi ikke får til.

#Råbra

Underveis i denne filosofiske søkingen har jeg blitt kjent med konseptet #Råbra. Overlege Solveig Marianne Nordhov ved Universitetssykehuset i Nord-Norge forteller at dette er et system for å rapportere om positive innsatser blant kollegaer.

Ved sykehusene er det rutiner for å melde fra om avvik og pasientskade. #Råbra skaper balanse i regnskapet. Det gir muligheter for å anerkjenne og verdsette fabelaktig jobbinnsats, gjennom fire trinn:

  1. Hvem gjorde noe #Råbra?
  2. Hva gikk #Råbra? – og hvorfor?
  3. Hva kan vi lære av dette?
  4. Hvilke endringer kan bidra til at dette skjer oftere?

Dette systemet gir muligheter for dyp og viktig erfaringslæring. En sykepleier har gjort noe råbra gjennom å roe ned et barn som var redd for å ta covid-test. Det gikk råbra fordi hun satt seg ned med pasienten og gjorde henne trygg ved å fortelle rolig hvordan testen skulle tas.

Beskrivelsen kan bidra til at kollegaer kan få til det samme i lignende situasjoner senere. Kollegaene mine Arne Carlsen og Anders Dysvik har lenge sett potensialet i #Råbra. Nå kan de ønske meg velkommen etter.

2023 kan gjerne gjøres til året for å skru opp intensiteten i å verdsette og feire topp innsats på jobb. Vi trenger initiativ for å skape gnist og energi mellom kollegaer. Det krever at vi motarbeider den krafttappende tendensen vi har til å dvele ved alt det vi ikke får til.

#Råbra kan inspirere flere til å ta ordet for å anerkjenne kollegaers anstrengelser og engasjement. Konseptet er selvsagt også relevant utenfor sykehussektoren hvor det oppsto. Det som skal til for å lykkes med slikt, er at rapporteringen er presis og konkret.

Akkurat hva var det ved denne innsatsen som gjorde at den var vellykket? Hvilke konkrete elementer var det som førte til at det gikk så bra? Ved å feire innsatser på jobb kan vi mobilisere de aller beste menneskelige kreftene, og skape grunnlag for små og store samarbeidsmirakler. Det trengs.

Teksten ble først publisert i Dagens Næringsliv: https://www.dn.no/ledelse/arbeidsliv/jobb-og-ledelse/sokrates/na-er-det-tid-for-a-feire-god-innsats-pa-jobb/2-1-1378790

Publisert 4. januar 2023

Du kan også se alle nyheter her.