-
Samfunn

Psykologien taper terreng til kunstig intelligens

Jan Ketil Arnulf

Forskningen på kunstig intelligens får et forsprang på psykologien på grunn av en nådeløs interesse for det forutsigbare.

Året 2022 vil bli husket som det året kunstig intelligens besto den såkalte Turing-testen. Matematikeren Alan Turing beskrev testen som et mål og en milepæl for kunstig intelligens, og det har den vært siden 1950-tallet.

Testen bestås dersom mennesket ikke forstår at det samhandler med en maskin. Googles LaMDA-AI besto testen i juni 2022. I desember kom samtale-roboten ChatGPT med enda mer spetakkel.

Enkelte forståsegpåere er fortsatt skeptiske til om Turing-testen faktisk er bestått, men folkemeningen er klar. Journalister og legfolk har fått et verktøy som vet mer og skriver bedre enn dem, både sakprosa og poesi.

Universitetene reagerer med skrekk og bekymring for juks på eksamen, men spørsmålet mange heller burde stille, er hvor mange professorer og skoler som nå kan jukse, eller enda bedre, bli avslørt, dersom ChatGPT gjør det bedre enn dem.

Men den vitenskapen som har størst omveltninger i vente, er psykologien.

Store fremskritt

Psykologien oppsto som eksperimentell vitenskap i 1879 og har siden eksplodert i omfang. Den tidlige psykologien gikk optimistisk i gang med å lage lover for hukommelse, persepsjon, læring og personlighet. Man grupperte i sunt og sykt, og skilte mellom intelligent og irrasjonell atferd.

Vitenskapen har gjort store fremskritt de siste hundre årene, og det vil antageligvis publiseres mer enn 100 000 vitenskapelige psykologiske bidrag i år. Men det finnes ikke en eneste psykologisk teori som kan forklare eller forutsi atferd, som var det opprinnelige prosjektet.

I 2023 vet vi at dette ikke var så enkelt. Psykologien har i stedet avdekket at mennesket er langt mer komplekst, uforutsigbart, foranderlig og langt vanskeligere å begripe enn vi trodde. Det er en viktig oppdagelse i seg selv.

Men vi har altså ikke greid å forutsi atferd med noen grad av presisjon. Inntil nå.

Din indre robot

Den gamle AI-guruen Daniel Dennett hevder at menneskehjernen er en robot som består av mange små roboter. Hos internasjonale giganter som Google og Amazon i USA, Alibaba i Kina og Tata Digital i India er avdekkingen av slike «roboter» uhindret og til stor jubel.

Robotene overvelder brukere over hele verden med sine evner til å konversere. Programmererne har effektivt klart å kopiere menneskets evne til å sortere språklige sannheter. Mennesker oppfatter og sorterer meningen i språk så lekende lett at vi ikke tenker over det som en psykologisk operasjon engang. Det er nettopp derfor dette er en «indre robot».

Det forutsigbare

Mine medforskere og jeg har de senere årene brukt simuleringer av denne indre roboten til å forutsi med nær 90 prosent sikkerhet hvordan folk vil svare på lange spørreskjemaer. Vi har på forhånd kunnet vise hvor forutsigbar psykologisk forskning er, og at denne forutsigbarheten skjer på tvers av språk og landegrenser.

I 2022 kunne vi vise at psykologisk forskningsmetode har låst seg selv inne i et rom der maksimalt 40 prosent av det som studeres, kan forklares. Psykologien står fast i sin egen før-vitenskapelige forståelse av menneskets vesen, og har i sin jakt på overflatiske fenomener unnlatt å lete etter de indre robotene som kreves for å gjøre vår sosiale samhandling noenlunde forutsigbar.

Menneskehjernen er riktignok i stand til å produsere en ufattelig variasjon i atferd og virkelighetsoppfatninger, men denne evnen er i seg selv produsert av en gruppe forutsigbare mekanismer.

Forspranget kunstig intelligens har på psykologien kommer nettopp av denne nådeløse interessen for det forutsigbare, og det er denne interessen som gjør at kunstig intelligens vil kunne utkonkurrere psykologien i forklaringen av menneskets mentale evner.

Mer kunnskapsrik enn de fleste

Internasjonal psykologisk forskning opptrer avvisende og vil overhodet ikke ta i eller vite om denne teknologien. Sammen med en selverklært etisk overlegenhet har dette ført til en arrogant oppfatning om at maskinene «aldri» kommer til å ta igjen mennesket. Det kommer ikke til å hjelpe.

Sett deg ned med ChatGPT, som foreløpig er gratis tilgjengelig på nettet. Det er ikke så vanskelig å lure den til å ta feil, men sånn er det med de fleste andre du kjenner også.

Den er imidlertid utrolig mye mer kunnskapsrik enn de fleste andre du omgir deg med. Og når du lurer på hvordan den får det til, kan du se ditt eget speilbilde i dataskjermen og med god grunn kjenne igjen litt av din indre robot.

Teksten ble først publisert på Psykologisk.no: https://psykologisk.no/2023/01/psykologien-taper-terreng-til-kunstig-intelligens/

Publisert 23. februar 2023

Du kan også se alle nyheter her.