-
Næringsliv

Hva er nøkkelen til mer innovasjon i kreativ næring?

Maiken Bergheim, Anne-Britt Gran

Mer samlokalisering og samskaping innenfor kreativ næring bidrar til mer innovasjon og økt verdiskapning for sektoren.

Næringsklynger er samlinger av organisasjoner og bedrifter fra samme bransje eller næring. Innenfor kreativ næring kan en slik klynge bestå av alt fra kunstnere, produsenter og designere til eventselskap og teknologibedrifter. Dette er perfekte forhold for synergi, altså at man får til mer sammen enn man ville fått til hver for seg.

Muligheter for kreativ næring

Bakgrunnen for dette er at samlokalisering fremmer innovasjon og utvikling. Forskning viser at selskaper i næringsklynger skaper mer verdi, de vokser mer og er mer innovative. Disse prinsippene gjelder også for virksomheter innen kreativ næring.

Hvert år arrangerer BI Centre for Creative Industries konferansen Creative Industries Innovation Days. Årets konferanse hadde nettopp samlokalisering, samskaping og klyngedannelse som tema.

- Det er mindre strategiske klyngedannelser i kreativ næring enn i andre næringer, men det finnes en tett nettverksstruktur i næringen som i større grad bør utnyttes til samlokalisering, samarbeid og samskaping. Dette bør også skje på tvers av bransjer, så man kan utnytte hverandres ressurser og kompetanser, sier leder for senteret og konferansier for konferansen, Anne-Britt Gran.

Betydningen av å være på samme sted

Hvordan kan slik samlokalisering se ut?

De siste årene har det dukket opp flere såkalte coworking spaces, hvor ulike virksomheter sitter i samme kontorfellesskap. Et eksempel på dette er 657 Oslo, som er Norges største coworking space innen kreativ teknologi. Medlemmene der består av frilansere, entreprenører, selskaper og startups som alle jobber innenfor kreativ næring.

En av de største fordelene med å samle bedrifter og organisasjoner under samme tak er at man da kan dra nytte av hverandres ekspertise og nettverk. Når ulike perspektiver, ferdigheter og ressurser kombineres, blir mulighetsrommet stort.

Dette kan medlemmene hos 657 Oslo vitne om. Under Creative Industries Innovation Days 2023 kunne flere fortelle at nettverket hadde ført til både nye oppdrag og flere samarbeidspartnere, også på tvers av fagfelt. Kontorfellesskapet ble beskrevet som en møteplass for et mylder av ulike fagmiljøer, hvor man får ideer og innspill fra andre bransjer enn sin egen.

Et slikt miljø gjør at hver enkelt virksomhet blir motivert til å tenke utenfor boksen. Dette skaper innovasjon.

Rådgivning og dialog like viktig som økonomisk drahjelp

Kreativ næring har en særegen logikk hvor den kunstneriske drivkraften ofte har større betydning enn den økonomiske. For Kulturnæringsstiftelsen var dialog og rådgivning, som spiller på lag med aktørenes motivasjon og tenkemåte, like viktig som økonomisk støtte.   

Mellom 2012 og 2018 delte stiftelsen ut 100 millioner kroner til innovasjon, promotering og infrastruktur innen kreativ næring. I tillegg bisto stiftelsen som rådgiver og kompetansepartner for de nordnorske virksomhetene som mottok støtte.

- Når aktører med helt ulike bakgrunner og kunnskaper klarer å føre en samskapende dialog, blir resultatet mer kreativitet, flere oppdrag og - sist, men ikke minst - mer økonomisk inntjening, meddelte tidligere direktør for Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge, Bjørn Eirik Olsen, som delte sine erfaringer under Creative Industries Innovation Days.

Kreativ kulturell revolusjon i Henningsvær

Én av virksomhetene som mottok støtte og rådgivning fra Kulturnæringsstiftelsen er Trevarefabrikken i Henningsvær. Det gamle fabrikklokalet ble kjøpt opp av en kompisgjeng i 2014, og har i dag blitt en kulturell drivkraft i det fredede fiskeværet.

- Visjonen har siden start vært samskaping og vi har opplevd et stort engasjement fra både artister, kunstnere, frivillige og næringslivet, fortalte Andreas Kallay Hjelle, en av gründerne av fabrikken som nå er et sammensatt allhus med bl.a. musikkscene, pizzarestaurant, vinbar, hotell, sauna, arrangementlokaler og yogastudio. Konseptet har vist seg å være en suksess både for lokale og tilreisende.

Både Trevarefabrikken og 657 Oslo er inspirerende eksempler på samlokalisering og samskaping i praksis. 

 

Publisert 21. april 2023

Du kan også se alle nyheter her.