-
Ledelse

Slik skaper du trygge ansatte

Per-Magnus Thompson

Det er tre lærdommer fra psykologien ledere bør ta med seg om trygghet på jobb, hvis de vil øke de ansattes trivsel, motivasjon og resultater.

Begrepet «psykologisk trygghet» har hatt stor gjennomslagskraft i norsk arbeidsliv. Budskapet har nådd ut om at trygghet i team ikke bare fører til bedre diskusjoner og beslutninger, men også gir økt trivsel og motivasjon.

Forskning har nemlig avdekket at trygghet er effektivt. Arbeidsplasser og team der de ansatte føler at det er trygt å stille spørsmål, komme med motforestillinger eller si ifra når noe har gått galt, oppnår bedre resultater.

Mens vi i dag har mye kunnskap om trygghet i grupper, har det vært forsket lite på trygghet i relasjonen mellom leder og medarbeider. Derfor vil jeg låne fra andre deler av psykologien, når jeg nå gir mine tips til ledere om hvordan de kan skape en trygg relasjon til medarbeiderne sine.

Trygghetens psykologi

Ingen annen retning i psykologien har bidratt mer til dagens forståelse av trygghet enn tilknytningspsykologien. Den viser hvor universelt behovet for trygg kontakt er og forklarer både hvordan og hvorfor vi mennesker viser utrygghet på så ulike måter.

Her er tre innsikter fra dette fagfeltet som kan være nyttig for ledere:

1. Alle trenger trygghet

Dypt i oss mennesker ligger tendensen til å søke mot andre når livet er vanskelig. I møtet med smerte, overveldelse, avvisning og tap, er ingen ting så lindrende som å vende seg mot noen som forstår, gir omsorg og beskytter.

Slik er det også i arbeidslivet. Behovet for å ha noen «i sitt hjørne» er ikke noe vi kan velge bort. Vi kan prøve å ikke vise utryggheten vår til andre på jobb, men vi kan ikke velge å være upåvirket av den. Utrygghet koster krefter og tar kapasitet. Det må ledere aldri overse.

2. Trygge og utrygge ansatte krever ulik ledelse

Trygg ledelse er ikke synonymt med alltid å være «tett på». Overbeskyttende ledere skaper tvilende medarbeidere. Begrepsparet «trygg base» og «trygg havn» er noe av gullet i tilknytningsteorien, og kan lett oversettes til en ledelsesmodell:

Når medarbeideren kjenner seg trygg, er god ledelse å være en trygg base for den ansattes selvstendige utforskning og mestring. Vær tilgjengelig, men vis tillit og ikke overvåk.

De gangene medarbeideren kjenner seg utrygg og trenger støtte, er god ledelse å være den trygge havnen. Vær tett på, søk å forstå, uttrykke empati og tilby hjelp. Slik kan medarbeideren etter hvert vende tilbake til å kjenne seg trygg, og du, som leder, kan igjen ha funksjonen som trygg base.

3. Utrygghet har mange ansikter

Vi har alle både gode og dårlige erfaringer med å lene oss på andre. Og disse erfaringene forklarer hvorfor vi handler så ulikt når noe er vanskelig.

Som leder er det viktig å ha et blikk for dette. Kanskje trenger medarbeideren som aldri får nok bekreftelse og medarbeideren som alltid trekker seg unna egentlig det samme fra deg? Men ettersom den første måten å uttrykke utrygghet på er mer synlig, er det lett å overse den siste.

Som leder forventer de ansatte å oppleve støtte fra deg når noe er vanskelig. Derfor er kunnskap om psykologien i trygghet viktig for enhver leder. Klarer du å skape trygghet blant dine ansatte, vil du løfte både trivsel, motivasjon og resultater.

Teksten ble først publisert på E24.no: https://e24.no/karriere-og-ledelse/i/3EoyKe/slik-skaper-du-trygge-ansatte

Publisert 9. mai 2023

Du kan også se alle nyheter her.