-
Økonomi

Familieeide bedrifter gjør økonomien mer robust

Leon Bogdan Stacescu, Charlotte Østergaard

Familieeide bedrifter er en stabiliserende faktor i økonomien. Denne positive effekten kan svekkes når familieeid kapital flytter ut av landet.

En bedrift er familieeid når én eller flere personer fra samme familie til sammen eier minst halvparten av aksjekapitalen. I Norge utgjør slike bedrifter 75 prosent av alle aksjeselskaper og 40 prosent av all privat sysselsetting.

Familiebedriftene finnes i et stort antall over hele landet, men er spesielt knyttet til lokaløkonomier utenfor Oslo-regionen, der de sysselsetter omtrent seks av ti i aksjeselskapene. De finnes særlig i arbeidsintensive sektorer uten utpregede stordriftsfordeler, slik som tjenester, fiske og byggevirksomhet. Disse bedriftenes sårbarhet overfor økonomiske konjunkturer slår derfor ekstra sterkt ut i arbeidsledigheten.

Fungerer som en støtdemper

Ny forskning fra en rekke land, inkludert Norge, Sverige og Frankrike, tyder imidlertid på at sysselsettingen i familiebedrifter er mindre påvirket av økonomiske svingninger enn i andre bedrifter. Det viser seg nemlig at familiebedrifter sier opp færre ansatte i dårlige tider og ansetter færre i gode tider. Fordi de sysselsetter en stor del av arbeidsstyrken, betyr dette at familiebedrifter fungerer som en støtdemper i økonomien. De demper svingninger i arbeidsmarkedet og stabiliserer makroøkonomien.

Sannsynligvis er den positive støtdempereffekten særlig viktig for økonomien utenfor byene, der næringslivet typisk er mindre dynamisk og mindre diversifisert.

Institutt for Næringslivsforskning (IFN) undersøker nedlagte og nyskapte jobber i Sverige i perioden 2004–2017, og finner at netto jobbskaping er høyere i familiebedrifter enn i andre bedrifter. Effekten er anslått til 40.000 jobber, noe som betyr at det ville vært 40.000 færre ansatte i økonomien dersom familiebedrifter ble erstattet av gjennomsnittlige bedrifter.

Avskjediget færre under pandemien

Lignende resultater er nylig vist i norsk forskning fra Centre for Corporate Governance Research (CCGR) ved Handelshøyskolen BI. Forskerne finner nemlig at familiebedriftene avskjediget færre medarbeidere under pandemien enn andre bedrifter gjorde.

I debatten rundt utflytting av familieformuer blir det interessante spørsmålet om utflyttingen fører til at det blir færre familieeide bedrifter i fremtiden. I så fall kan det svekke familiebedriftenes spesielle evne til å gjøre norsk økonomi mer robust.

CCGR har nylig lansert en informasjonsportal om eierstyring og økonomi i norske familiebedrifter. Nettsiden vil bli stadig oppdatert med nye forskningsresultater, og tilby en faktabasert bakgrunn for offentlig debatt.

Teksten ble først publisert i Finansavisen: https://www.finansavisen.no/finans/2023/05/25/8008959/familieeide-bedrifter-gjor-okonomien-mer-robust

Centre for Corporate Governance Information Hub

CCGR Information Hub gir en oversikt over nøkkeltall og forskningsresultater for familieeide bedrifter. Du kan finne informasjon om:

  • Viktigheten av familieeide bedrifer i Norge med hensyn til økonomiske resultater og sysselsetting.
  • Spredning av familiebedrifter blant geografiske områder i Norge.
  • Forskjeller mellom familieeide bedrifter og ikke-familieeide bedrifter innen nøkkeldimensjoner som størrelse, industrier, og lønnsomhet.
  • Viktigheten av famililen for familieeide bedrifter.
  • Viktige temaer for familieeide bedrifter, slik som arv og overtagelse.
  • Forholdet mellom eiere som er familiemedlemmer og eiere som ikke er familiemedlemmer.

Informasjonen på nettsiden oppdateres regelmessig med temaer, tall og forskning relevant for næringslivet og offentlig debatt.

 

Publisert 14. juni 2023

Du kan også se alle nyheter her.