-
Ledelse

Vennlig friksjon

Øyvind Kvalnes

Vi er mer lydhøre for kritikk og motstand som leveres i en atmosfære av vennlighet.

Vennlighet på jobb er en ressurs som er under press i mange organisasjoner. Det å møte hverandre med et smil og et skulderklapp kan gjøre underverker for motivasjonen. Ørsmå, vennlige handlinger og replikker er egnet til å gi kolleger et løft. De skaper energi til å gå enda en runde med et krevende prosjekt.

Fraværet av slike hverdagstegn på at andre bryr seg, svekker pågangsmotet.

Enkelte er også så uheldige at de befinner seg på arbeidsplasser hvor det er uvennligheten som rår. Bistre og sure meldinger dominerer samtalene. Står du fast og sier fra om det, får du oppgitte blikk og spisse kommentarer i retur.

Uvennlighet kan være en lumsk gift som forsurer arbeidsmiljøet

Jeg har skrevet om vennlighet tidligere. Da hentet jeg frem et kraftfullt sitat fra Arne Næss: «I en atmosfære av vennlighet kan man tåle mye fra andre».

Senere har jeg utviklet begrepet «vennlig friksjon» for å reflektere videre over hvilke egenskaper som kan bidra til et konstruktivt ytringsklima på jobb. Disse tankene har jeg nå publisert i boken «Communication Climate at Work: Fostering Friendly Friction in Organisations», som er en Open Access-tittel og kan lastes ned gratis fra forlaget Springer Nature.

Med utgangspunkt i Aristoteles sin tenkning om den gylne middelvei kan vi plassere vennlig friksjon et sted på middelveien mellom to uheldige ytterpunkter.

I den ene grøften har vi friksjon uten vennlighet, som bare er vondt og ubehagelig. Kritikken sendes ut for å ramme og skade, ikke for å gi den andre sjansen til å forsterke ideene sine.

I den andre grøften finner vi vennlighet uten friksjon. Her godtas alle ideer og forslag med en gang, Ingen reiser motforestillinger, siden det kan ødelegge hyggen og den gode stemningen. Dermed kan dårlige rutiner og vaner overleve, og svake ideer iverksettes.

Hvordan kan vi bedre forstå vennligheten og dens betydning for samfunnet og menneskeheten?

Et originalt bidrag kommer fra den svenske skrekkforfatteren John Ajvide Lindqvist. I romanen «Vänligheten» fra 2021 setter han søkelys på hverdagsvennligheten. Den kan være liten og unnselig:

Vennligheten skimtes bak våre handlinger og høres bak våre ord. God helg, ha en bra dag, lykke til, ta vare på hverandre. Det er enkle og uforpliktende ytringer, men de springer ut av en kilde av velvilje. Jeg vil at du skal ha det bra, hvem du nå enn er.

I romanuniverset til Lindqvist har folk tidligere brydd seg om hverandre. De har møttes med vennlige blikk og replikker. Bilister har stoppet for forgjengere og latt dem passere over gaten. Fremmede har tatt små løft sammen for å få en barnevogn inn på bussen.

Slike handlinger har vært en selvfølgelig del av hverdagen. Så begynner de å forsvinne, og erstattes med hatske og aggressive utfall. Folk slutter å bry seg om hverandre.

Først da får folk øye på kraften i vennligheten, og hvordan den beskytter mot sosial oppløsning og forfall.

Det er altså vennlighet koblet sammen med friksjon som trengs når folk skal samarbeide og få til ting sammen i organisasjoner. Jeg vil at du skal ha det bra, men her er noen motforestillinger til ideen din.

Vi kan godt ha en vennlig tone, men samtidig uttrykke skarp uenighet og tvil.

I romanen til Lindqvist kommer vennligheten under press, og det tror jeg flere ledere og arbeidstagere opplever på jobb også.

Uvennlighet har også utviklet seg til å bli et samfunnsproblem. Flinke folk flykter fra politikken og nøkkeljobber i samfunnet, fordi de jevnlig utsettes for trakassering og hets. Terskelen for å trå til med skarpe og ufiltrerte meldinger er lav. Det er bare de mest hardhudede som blir igjen på arenaen, og de er ikke nødvendigvis de klokeste og mest kreative blant oss.

For den som har tilbrakt lang tid i en atmosfære av uvennlighet, kan det være fristende å søke seg mot et vennligere sted. Da er det om å gjøre at dette ikke blir en ytterlighet hvor alt bare er kos og hygge. I liten og stor skala trenger vi motstand for å få til ting sammen. Vennlig friksjon er noe ledere kan legge til rette for på jobb.

I likhet med andre sosiale fenomener, er det smittsomt. Det blir gjerne mer av det vi opplever rundt oss.

Vi kan heie på dem som klarer å være kritiske og samtidig viser at de vil den andre vel.

Teksten ble først publisert i Dagens Næringsliv: https://www.dn.no/ledelse/jobb-og-ledelse/kommunikasjon/arbeidsliv/vennlig-friksjon/2-1-1503252

Publisert 5. september 2023

Du kan også se alle nyheter her.