-
Ledelse

Kan en leder være usikker?

Erik Løhre

Mange beslutninger innebærer usikkerhet. Men er det mulig for en leder å være åpen om egen usikkerhet uten å fremstå som nølende eller inkompetent?

Den prototypiske lederen er skråsikker. Vedkommende haster gjennom hverdagen fra møte til møte, får presentert komplekse problemstillinger, men skjærer igjennom og tar vanskelige beslutninger uten å nøle eller vise tvil.

Men ledere er også mennesker, og vil uunngåelig oppleve at en god del av beslutningene de tar er preget av usikkerhet. For eksempel var det nok få ledere, enten de var statsministere eller bedriftsledere, som følte seg helt sikre på hva som var riktig å gjøre når pandemien gjorde sitt inntog våren 2020.

I møtet mellom usikkerheten som ofte oppstår i beslutningsprosesser og forventningene vi har til prototypiske ledere kan det fort oppstå problemer.

Skråsikkerhetsprinsippet

Forskning på hvordan vi påvirkes av andre, viser generelt at vi påvirkes mer av folk som er sikre i sin sak. Rådgivere som uttrykker seg med høy sikkerhet får større innflytelse, og hvis et vitne i en rettsak uttrykker usikkerhet, setter vi mindre lit til vitneforklaringen.

I forskningen forklares dette med at vi følger et enkelt «skråsikkerhetsprinsipp»: vi vet at folk som kan mye om en ting, ofte kan være sikre på det de sier. Dermed tror vi også at en person som er sikker, antageligvis har mye kunnskap – så sant vi ikke får grunn til å tro noe annet.

En god leder er klar over dette prinsippet, og vet at hvis hun uttrykker usikkerhet, kan folk tro at hun mangler kunnskap. Men dette skaper et dilemma: hvis man alltid påstår at man er sikker, vil man, når ting går galt (som det jo gjerne gjør før eller siden), bli avslørt som en overmodig skrytepave.

Så hvordan kan man formidle usikkerhet, uten å samtidig virke inkompetent?

En leder i en usikker verden, eller en usikker leder?

I en nylig publisert forskningsartikkel gjennomførte vi en rekke studier der vi spurte folk om deres oppfatninger av fiktive ledere som skulle ta beslutninger, og som fortalte om hvor sikre de var på et valg. Vi var først og fremst interessert i hvor kompetente lederne ble oppfattet som.

Et første funn var at ledere som sa de var sikre på et valg ble vurdert å være mer kompetente enn de som var usikre. Dette støtter tidligere forskning og viser at skråsikkerhetsprinsippet er vanskelig å komme bort fra.

Enda viktigere var det at vi testet to ulike måter lederen kunne uttrykke usikkerhet om valget sitt. Enten kunne lederen si «Jeg er nokså usikker på hvilket alternativ som er best, men jeg valgte A», eller han kunne formulere dette som at «Det er nokså usikkert hvilket alternativ som er best, men jeg valgte A».

Usikkerheten ble altså enten beskrevet som lederens subjektive usikkerhet, eller plassert «ute i verden», som et mer objektivt faktum. På tvers av våre studier fant vi at ledere som sa de tok valg i en usikker verden ble oppfattet som mer kompetente enn ledere som kommuniserte sin personlige usikkerhet.

Selv om sikre ledere fortsatt foretrekkes, kommer altså en leder bedre fra det ved å fortelle om den usikre virkeligheten enn dersom han innrømmer å føle på personlig usikkerhet.

Til forsvar for usikkerheten

Vi spurte også deltakerne våre om hvordan de synes ledere burde oppføre seg, og resultatene var klare: ca. 60% sa de foretrekker ledere som er åpne om usikkerhet framfor ledere som underdriver usikkerheten.

Med andre ord er det en liten selvmotsigelse her: vi sier vi vil ha ledere som er åpne om usikkerhet, men oppfatter usikre ledere som mindre kompetente.

Denne selvmotsigelsen viser imidlertid at det kan være mer å hente når det gjelder å kommunisere usikkerhet. Selv om kompetansekostnaden ved å uttrykke usikkerhet kan være mindre hvis man forteller om «ekstern» usikkerhet, mener vi det også bør være rom for å uttrykke personlig usikkerhet om et valg.

Åpenhet om usikkerhet vil kunne føre til færre skråsikre og feilaktige beslutninger, og kunne gjøre at både ledere og ansatte samler mer informasjon når det trengs.

Kanskje vi kan gjøre grep i organisasjonskulturen for å legge til rette for mer åpenhet om usikkerhet? Forskningen vår viser imidlertid at dette vil kreve at vi klarer å jobbe mot intuisjoner om ledelse og (u)sikkerhet mange av oss har.

Referanser:

Denne teksten ble først publisert i Dagens Næringsliv 08.12.2023

Erik Løhre og Karl Halvor Teigen, “When leaders disclose uncertainty: Effects of expressing internal and external uncertainty about a decision”, publisert i Quarterly Journal of Experimental Psychology.

Publisert 14. desember 2023

Du kan også se alle nyheter her.