-
Ledelse

Hvordan lede bomullsbarn?

Øyvind Kvalnes, Fanny Duckert

Det kreves tålmodighet fra ledere som ønsker å få det beste ut av forsiktige og engstelige medarbeidere.

En utfordring for dagens ledere er at mange unge medarbeidere har dårlig utviklet risikoforståelse. De tilhører generasjonen av såkalte bomullsbarn, som har vokst opp med overbeskyttende og påpasselige foreldre. I fjor skrev en av oss om hva som skjer når disse blir voksne og skal ut i jobb. Her vil vi ta tematikken et skritt videre og drøfte hva ledere konkret kan gjøre for å møte de voksne bomullsbarna på konstruktive måter.

Mange unge voksne entrer arbeidslivet rett fra en oppvekst hvor de konstant har vært på radaren til aktpågivende foreldre. De er vant til at voksne har beskyttet dem mot enhver ting som kunne være mentalt eller fysisk farlig. Resultatet er mangelfullt utviklet evne til risikoforståelse.

Dette er unge mennesker som mangler trening i å bedømme hvor risikofylte ulike situasjoner og handlinger er. Ledere har en tendens til å møte unge nyansatte med en antagelse om at deres innstilling til risiko og usikkerhet er den samme som de selv hadde på samme alder. Dette kan være en alvorlig feilslutning.

Flinke folk er etterspurt!

Sett fart på karrieren med kurs ved siden av jobb.

Fem råd til for å lede overforsiktige medarbeidere

Voksne bomullsbarn kan fort bli krevende materie for ledere, men det finnes mottrekk. Her følger fem råd til ledere som ønsker å få det beste ut av overforsiktige medarbeidere.

1. Kartlegg de unges risikoforståelse

Bomullsbarn som er blitt voksne mangler ofte helt grunnleggende trening i å forholde seg til risiko. Derfor trenger ledere å være nysgjerrige og finne ut hvor ståstedet deres er. Dette bør være et viktig punkt i intervjuing og kartlegging av de unges holdninger og selvforståelse.

2. Lag tilpassede læringsprogrammer

Det er mulig å utvikle adekvat risikoforståelse. Nyansatte må bevisstgjøres og trenes i årvåkenhet overfor risikokilder. Hva kan skje? Hvor sannsynlig er det? Hva kan vi gjøre for å hindre unødig risiko? Under veiledning kan den unge for eksempel foreta vurderinger av hva som er farlig og mindre farlig i eget arbeidsmiljø. Det handler om å bygge mot. Dette skjer ikke ved skrivepulten, men i ute i feltet, hvor ting kan gå galt i praksis.

3. Sett realistiske læringsmål

Hvor raskt kan en forvente at voksne bomullsbarn kan overlates til seg selv og ta ansvar for risikofylte aktiviteter på jobb? Det kommer an på modningsnivå, og hvor mye som står på spill på arbeidsplassen. Det tar tid å lære seg å mestre kritiske situasjoner, og bli kjent med sine egne reaksjonsmåter når det stormer.

Utrente medarbeidere vil fort ty til svart-hvitt-tenkning og få panikkreaksjoner. Både over- og undertenkning kan føre til at man havner i grøften. En viktig kompetanse er å mestre egne følelser. Til dette trengs en metabevissthet hvor ungdommen lærer seg å reflektere over innholdet i egne tanker og følelser, og hvilke konsekvenser disse har for hvordan vi handler. Målene nås gjerne gjennom småskrittsforbedringer, ikke gjennom raske byks fremover.

4. Bruk erfarne mentorer

Det kan være til stor hjelp for unge medarbeidere å få jobbe sammen med sindige folk som kan avdramatisere risikoen i arbeidet. Ungdommen trenger å se folk i aksjon som tåler uvisshet og motgang. Mentorene trenger også å være bevisst ståstedet til de unge og at det kan være noe som mangler i risikoforståelsen. Da har de bedre muligheter til å bidra til god utvikling. 

5. Vær tålmodig

Å forholde seg til engstelige og forsiktige medarbeidere kan være en tålmodighetsprøve for enhver leder. Ledere har lett for å sammenligne dagens unge med hvordan de selv var på samme alder. Da var det forventet at du kunne stå i krevende situasjoner fra dag en, og ta selvstendige valg. Nå er situasjonen annerledes, og det tar tid å kompensere for manglende risikotrening i oppveksten.

Vi tar her til orde for at det kan være nyttig for ledere å forstå perspektivet til dem som debuterer i arbeidslivet med en helt annen risikobagasje enn de selv hadde. Gjennom å følge realistiske læringsprogrammer styrt av erfarne mentorer, kan bomullsbarna utvikle evner til en bedre risikohåndtering. Det er håp for unge, lærevillige mennesker med tålmodige ledere. De kan lære seg å mestre uvisshet og risiko på jobb og bli dyktige medarbeidere for bedriften.

Teksten ble først publisert i Dagens Næringsliv: https://www.dn.no/ledelse/ledelse/oyvind-kvalnes/fanny-duckert/hvordan-lede-bomullsbarn/2-1-1403566

Publisert 10. mars 2023

Du kan også se alle nyheter her.