-
Ledelse

Trenger vi psykologisk trygghet?

Øyvind Kvalnes

Topp prestasjoner i organisasjoner bygger gjerne på at aktørene opplever en betydelig indre uro.

De siste årene har begrepet psykologisk trygghet fått enormt med oppmerksomhet i organisasjons- og ledelsesfagene. Ledere oppfordres til å etablere et arbeidsmiljø hvor det er trygt å utfordre hverandre og være uenige. Det skal være psykologisk trygt å ta risikoen på å mene noen annet enn resten av kollegiet. Jeg har selv vært med på å heie frem psykologisk trygghet som en vesentlig egenskap ved et godt ytringsklima.

Nå har jeg begynt å fundere på om alt dette snakket om psykologisk trygghet bidrar til å underkjenne kraften i psykologisk uro og uvisshet. De fineste innsatsene gjør mennesker ofte i situasjoner hvor de kaster seg ut i noe, uten å ha muligheten til å vite om dette kommer til å gå bra. Tvilen rår på indre banehalvdel. Det er helt uvisst om dette budskapet kommer til å bli godt mottatt, om dette er en god idé eller om du kommer til å lykkes med denne manøveren. Innsatsen er risikofylt, og kan godt ende med mageplask. Det tryggeste vil være å holde seg i bakgrunnen, melde avbud og ikke entre scenen i det hele tatt. Så hopper du ut i det likevel, med en dyp uro i kroppen.

Jazz og sommerfugler i magen

Det som fikk meg på sporet av denne tenkemåten, var et intervju som Filip Roshauw har gjort med den legendariske trommeslageren Hamid Drake i siste nummer av Jazznytt (1/24). Den 68 år gamle jazzkjempen inviteres til de viktigste scenene innen frijazzen, og samarbeider med de beste musikerne i verden. Likevel innrømmer han at nervøsiteten melder seg når han skal spille foran et publikum: «Musikere liker ikke å snakke om det, jazzmusikere liker å si at «jeg er helt kul før jeg spiller», men det er noe som skjer inni oss.»

Drake kaller det sommerfugler i magen. Tidligere likte han dårlig at de meldte sin ankomst, men i dag blir han heller bekymret når de er fraværende før en konsert. Da tenker han «Hamid, your head’s getting too big». For å være engasjert og skapende musiker som yter på sitt aller beste, trenger han å kjenne og akseptere denne indre uroen. Det er som sårbart og feilbarlig vesen at han kan skape magiske, musikalske øyeblikk sammen med andre. Han tar sjanser, selv om han er usikker på om dette kommer til å gå bra.

Sommerfuglmetaforen til Drake minner om Paul Moxnes sitt begrep om frisk angst. Vi forbinder gjerne angst med sykdom og handlingslammelse. Angsten kan overvelde oss og skape ufrihet. Moxnes hevder at det finnes en annen form for angst, en positiv uro som mobiliserer menneskers ytelsesevne i krevende situasjoner. Når den er fraværende, senker vi skuldrene og tenker på andre ting enn å fullføre på samme høye nivå. I idretten kan vi se det hos utøvere som leder på oppløpssiden og begynner å vinke triumferende til publikum. Så smetter en konsentrert konkurrent forbi dem rett før målstreken og kaprer førsteplassen.

To personer som står og mingler

Ytringsklima og ledelse

Dette kurset setter søkelys på hvordan et godt ytringsklima er en forutsetning for effektivt lederskap i organisasjoner. Øyvind Kvalnes er fagansvarlig for masterkurset.
Les mer om kurset.

Kraften i psykologisk uro og utrygghet

Trommeslager Drake snakker om å omfavne utryggheten og uroen. «Vi må holde oss åpne for alt det som skjer med oss på innsiden. Det er frihet. Om vi forsøker å skjule det, eller ikke aksepterer det – det er fangenskap.»

Amy Edmondson og andre som har forsket frem begrepet psykologisk trygghet har vært nøye med å si at det ikke må forveksles med kos og hygge. Når vi er psykologisk trygge, så tør vi å kaste oss inn i heftige debatter, fordi vi vet at folk her er respektfulle og bryr seg om hverandre. Ingen kommer til å ta hevn etterpå. Men hvis det er tilfellet, så er det egentlig ikke risikofylt å engasjere seg, noe som huler ut definisjonen som går ut på at psykologisk trygghet nettopp består i at vi kan foreta risikofylte handlinger uten å frykte negative konsekvenser. I virkeligheten engasjerer vi oss ofte under uvisshetens slør. Vi kan ikke være trygge på at dette ender godt.

Hamid Drake og Paul Moxnes minner oss på ganske ulike måter om kraften i psykologisk uro og utrygghet. Den kan være et helt avgjørende fundament for ypperlige prestasjoner. Hjertet banker raskere. Svetten melder seg i håndbakene. Det finnes ingen garanti for at dette kommer til å bli godt mottatt. Likevel går vi opp på scenen, myser ut mot publikum og setter i gang.

Teksten ble først publisert i Dagens Næringsliv: https://www.dn.no/ledelse/ledelse/dn-ledelse/oyvind-kvalnes/trenger-vi-psykologisk-trygghet/2-1-1581886

Kilde

Paul Moxnes (2012). «Positiv angst i individ, gruppe og organisasjon». Fjerde utgave. Universitetsforlaget.

Publisert 19. januar 2024

Du kan også se alle nyheter her.