-
Ledelse

Syv nøkler til å bli en mer attraktiv arbeidsgiver

Ole I Iversen

Trenger din virksomhet å bli bedre på employer branding?

Kampen om de beste hodene strammer seg til. Stadig flere arbeidsgivere jobber derfor aktivt med å styrke sin attraktivitet og øke sin tiltrekningskraft.

Denne typen omdømmebygging eller merkevarebygging som arbeidsgiver ligger i grenselandet mellom HR, kommunikasjon og markedsføring.

For å lykkes er man avhengig av å jobbe langsiktig og målrettet. Det er også flere fallgruver det er viktig å unngå. Her er noen tips til hvordan du kan gå frem for å øke synligheten og styrke omdømmet til din virksomhet.

1) Fornøyde ansatte

Det er flere interne forhold som må være på plass hvis en arbeidsgiver skal lykkes med employer branding. Det aller viktigste er at man har fornøyde ansatte.

Medarbeidere som trives, snakker gjerne positivt om sin egen arbeidsgiver. Dette gjør dem til gode ambassadører for virksomheten og gir arbeidsgiver et godt utgangspunkt når man skal jobbe med eget omdømme.

Å forsøke å selge inn at din arbeidsplass er et flott sted å jobbe, hvis virkeligheten er en helt annen, fungerer dårlig.

2) God rekrutteringsprosess

Vær klar over at rekrutteringsprosessen i seg selv er viktig. Av mange søkere er det jo kun én som får jobben. Da er det viktig at de øvrige kandidatene også opplever prosessen som rettferdig, at de har fått vist seg selv fra sin beste side og samtidig sitter igjen med et positivt inntrykk av virksomheten.

Dette øker sjansen for at de også søker neste gang en ny stilling lyses. Hvis du behandler søkere dårlig, vil du fort få et dårlig rykte i arbeidsmarkedet.

3) Omdømme og identitet er ikke det samme

For mange av dagens arbeidstakere er det viktig å ha en arbeidsgiver som har et verdigrunnlag som matcher deres egne verdier. Vær derfor bevisst på hvilke verdier og hvilken identitet du har som arbeidsgiver. Ansatte som speiler virksomhetens verdier vil passe bedre inn, være mer lojale og forhåpentligvis også mer stabile.

Når en virksomhet skal jobbe med å øke sin attraktivitet eller sitt omdømme er det viktig å være bevisst på at identitet og omdømme er to forskjellige ting. Identitet handler om hvordan medarbeidere oppfatter seg selv og sin egen arbeidsplass. Omdømme dreier seg om hvordan omverdenen oppfatter din virksomhet.

Det er en stor fordel at identitet og omdømme overlapper med hverandre så mye som mulig når man skal bygge attraktivitet som arbeidsgiver.

4) Omdømmebygging må ikke nødvendigvis koste mye

En tradisjonell arena å møte potensielle nye arbeidstakere på er karrieredager og messer for studenter. Slike jobbsøkere, i likhet med mer etablerte arbeidstakere, kan fort finne på å søke opp informasjon om deg som arbeidsgiver. Da blir det viktig at din virksomhets nettside har gode karrieresider.

På disse sidene må det komme frem hvordan det er å være ansatte i din virksomhet, inkludert hva slags arbeidsoppgaver og kultur man kan forvente, samt hvilke verdier man legger vekt på.

Godt innhold på slike sider kan være intervjuer med ansatte eller videosnutter om virksomheten. Husk at dette i de fleste tilfeller kan være det første møtet mellom en potensiell jobbsøker og din arbeidsplass, så det er en god investering å prioritere dette arbeidet.

5) Bruk sosiale medier

Mange virksomheter har profiler på sosiale medier og min erfaring er at LinkedIn er mest anvendt i jobbsammenheng. Her kan din virksomhet legge ut informasjon om spennende ting dere holder på med, eller ledige stillinger.

Ansatte kan også bidra til å profilere virksomheten ved å kommentere og engasjere seg i virksomhetens innlegg, samt dele informasjon om ledige stillinger via sine egne profiler. På denne måten kan man nå ut til mange og bygge et bilde av en virksomhet med engasjerte ansatte som er stolte av å jobbe i akkurat din virksomhet.

Det er også mulig å lage egne målrettede annonser og innlegg rettet mot bestemte grupper du ønsker å nå, men da begynner det å koste penger.

6) Vurder flere tiltak for økt profilering

Attraktive arbeidsplasser profilerer seg gjerne på flere arenaer. En mulighet for å øke bedriftens synlighet er å delta i undersøkelser som Universum eller Great Place to Work. Resultatene fra disse får god oppmerksomhet i media hver gang de presenteres. Men vær klar over at det koster penger å delta.

Det er også mulig å arrangere fysiske og digitale fagsamlinger hvor du inviterer folk fra din bransje til å delta. Dette kan for eksempel være frokostseminarer hvor en av virksomhetens fageksperter holder et innlegg. Dette er også innhold som kan tas opp eller skrives om, slik at du får godt innhold til bedriftens nettsider eller sosiale medier.

En annen arena man kan vurdere er innenfor idretten. Sponsorvirksomhet er en god måte å bygge omdømme på, men dette er forbeholdt arbeidsgivere med store budsjetter. Et rimeligere alternativ er å ta initiativ til at virksomhetens ansatte stiller med et lag i for eksempel Holmenkollstafetten, hvor ansatte med virksomhetens logo på brystet bidrar til økt synlighet for egen arbeidsplass.

7) Sørg for en profesjonell avslutning av arbeidsforholdet

Til slutt er det viktig å nevne at de som slutter i virksomheten din bør omtale sin tidligere arbeidsgiver på en positiv måte. For å lykkes med dette er det viktig at arbeidsgiver strekker seg langt for å opptre ryddig og profesjonelt når en ansatt har bestemt seg for å forlate arbeidsplassen.

Videre er det flere eksempler på virksomheter som opprettholder kontakt med tidligere ansatte, blant annet ved å invitere dem til arrangementer. På denne måten kan tidligere ansatte fremdeles være gode ambassadører for sin tidligere arbeidsgiver. Og hvem vet, kanskje de til og med søker seg tilbake på et senere tidspunkt?

Positive ringvirkninger

Høy attraktivitet som arbeidsgiver gir flere søknader på ledige stillinger og alle som jobber med rekruttering vet at med flere søkere øker sannsynligheten for å gjøre gode ansettelser.

Med lav attraktivitet er det vanskeligere å tiltrekke seg de beste hodene. Det er også slik at virksomheter med lav attraktivitet må betale høyere lønninger for å tiltrekke seg kvalifiserte søkere enn mer populære arbeidsgivere.

Det er med andre ord god butikk å investere tid og ressurser i å styrke din virksomhets synlighet, omdømme og attraktivitet som arbeidsgiver.

Publisert 26. februar 2024

Du kan også se alle nyheter her.