-
Ledelse

Tidlig oppklaring

Øyvind Kvalnes

Ledere trenger å legge til rette for tidlig oppklaring, før dårlige vaner fester seg.

En mentor er veldig fornøyd med samtalene hun har med en ung og talentfull medarbeider fra en annen avdeling av organisasjonen hun jobber i. Det kjennes veldig meningsfullt å være mentor for en dyktig person som er på vei opp og frem. De treffes på kafé og snakker om jobb og utvikling. Mentoren synes det er en fryd å komme seg ut av kontoret og sitte avslappet med en cappuccino ute blant folk. Her kan hun senke skuldrene og lytte til hva den unge mannen har å si, og så kan hun bidra med støtte ved å dele sine erfaringer og refleksjoner. Mentoren gleder seg til hver ny kafésamtale.

Den unge medarbeideren er derimot misfornøyd med disse treffene. Han skulle gjerne snakket fritt med mentoren om ting som skjer på jobb, men opplever at han ikke kan gjøre det i et offentlig rom. Her kan andre høre hva han sier. Det betyr at han må legge bånd på seg og være forsiktig med å dele utfordringer og bekymringer. Han skulle ønske de kunne finne et annet og mer skjermet sted for møtene sine. Det er mye han gjerne skulle luftet med mentoren, men på kafeen kjenner han seg ufri. Så kvier han seg for å si fra om det, særlig siden mentoren så tydelig gir uttrykk for at hun liker disse kafétreffene veldig godt. 

Her har vi to mennesker med helt ulike oppfatninger av en og samme situasjon. Det trengs en oppklaring. Den kan komme ved at mentoren sjekker ut med den andre hvordan han faktisk opplever situasjonen. Dette er et initiativ som hører med til repertoaret til en dyktig mentor. Det gjelder å gi den andre muligheter til å sette sine egne ærlige ord på opplevelsen av møtesituasjonen. Helst burde det skje tidlig, før det har festet seg et mønster for disse møtene. Så kan medarbeideren også kaste seg frempå og fortelle om misnøyen sin med å treffes på kafé.

Trygge rammer

Tidlig oppklaring er et nøkkelord her. Jo lengre medarbeideren venter med å si fra om at kaféen ikke fungerer som en god arena for han, desto tyngre blir det å si fra. Tiden går, og de to sløser bort tiden på en aktivitet som ikke fungerer godt for den som i utgangspunktet er tenkt å ha glede av den. Hvis medarbeideren venter i ukevis før han sier fra, vil mentoren også undre seg over at han ikke har luftet denne misnøyen tidligere. Dette har åpenbart vært en utfordring lenge, og så har du holdt det for deg selv?

Jeg har tidligere skrevet om taushetsmysteriet: Hva er det som gjør at noen som var noe viktig å si, og muligheten til å si det, likevel velger å være taus? Her har vi nok et eksempel på dette fenomenet. Noen forløsende ord fra medarbeideren kunne fått relasjonen inn på et bedre spor, men de kommer aldri. Mentoren kunne også tatt initiativ til å sjekke ut den andres opplevelse av situasjonen tidligere, og dermed lagt til rette for oppklaring. Kanskje ligger det mest ansvar hos senioren i relasjonen, som her ikke har gjort nok for å kontrollere at den andre er tilfreds med rutinen de er i ferd med å etablere sammen.

Den mest omtalte forklaringen på taushetsmysteriet er mangel på psykologisk trygghet. Den tause er redd for konsekvensene ved å åpne munnen og si sin mening. Det kan føre til sanksjoner, i form av latterliggjøring, utestengelse og karrierefall. Kollegaene vil ikke snakke med deg mer. Du får ikke lønnsopprykk som forventet. Årsakene til taushet kan også være mer udramatiske. En ærlig ytring nå kan skape en flau stemning eller den andre kan bli lei seg. Det skal lite til for at folk holder igjen og lar være å si noe som i egne øyne er viktig. Terskelen for å ytre seg kan være høy, selv i en gruppe hvor det tilsynelatende er psykologisk trygt å være. 

Historien om mentoren og medarbeideren viser at det trengs friksjon i den tiden hvor en relasjon og noen felles rutiner etableres. Motforestillingene må luftes tidlig. I denne første tiden er det ingenting som har festet seg enda. Handlingsmønstrene er føyelige og formbare. De har ikke stivnet. Det er nå det gjelder å ta initiativ og invitere den andre til å snakke. Lederskap i denne sammenhengen går ut på å skape en trygg ramme for å ytre seg, slik at mulig misforståelser kan oppklares så raskt som mulig.

Teksten ble først publisert i Dagens Næringsliv: https://www.dn.no/ledelse/jobb-og-karriere/arbeidsliv/mentor/tidlig-oppklaring/2-1-1602158

Publisert 29. februar 2024

Du kan også se alle nyheter her.