-
Markedsføring og forbrukere
BI Business Review

Vi må bevare de mest attraktive selskapene

onsdag 1. mars 2023 - Line Lervik-Olsen, Tor W. Andreassen, Seidali Kurtmollaiev