-
Forskning

Institutt for markedsføring

Norsk Kundebarometer er et forskningsprogram under Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

Norsk Kundebarometer fokuserer på relasjoner mellom kunder og leverandører. Basert på en årlig datainnsamling foretatt blant norske husholdninger har Norsk Kundebarometer som målsetning å være den målestokk som norske virksomheter benytter som:

  • grunnlag for sammenligning med andre virksomheter
  • grunnlag for sammenligning med andre bransjer
  • grunnlag for sammenligning over tid
  • utgangspunkt for egne og mer omfattende undersøkelser.

Norsk Kundebarometer ønsker i tillegg å være en pådriver for formidling av resultater og kunnskap som bidrar til økt verdiskapning i norske virksomheter.

Norsk Kundebarometer er fundert på forskning av høy internasjonal kvalitet og stiller på linje med tilsvarende nasjonale kundeindekser i land som USA, Sverige, Tyskland, Taiwan. Forskning basert på Norsk Kundebarometer har resultert i 2 doktorgrader og flere publiseringer i internasjonalt anerkjente vitenskapelige journaler.