-
Forskning

Institutt for regnskap, revisjon og foretaks­økonomi

Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen regnskap, revisjon, økonomistyring, bedriftsøkonomisk analyse og logistikk på alle nivåer.

Instituttets forskningsprosjekter med ekstern finansiering er registrert i den nasjonale databasen Cristin.