-
Forskning og faglige

Forskningsprosjekter

Informasjon om eksternfinansierte forskningsprosjekter ved BI, og informasjon til deltagere i studier hvor personinformasjon er hentet fra sekundære kilder.

Enkelte forskningsprosjekter ved BI inneholder store mengder data som ikke innhentes direkte fra personene de tilhører, men via andre kilder som f.eks. Statistisk Sentralbyrå. På grunn av det store antallet deltagere i disse prosjektene er det ikke mulig å innhente samtykke direkte fra, eller gi informasjon direkte til, personene som er inkludert i forskningsprosjektene.

Informasjon om disse prosjektene, inkludert kontaktinformasjon, finner du i oversikt nedenfor.

Alle prosjekter blir vurdert med tanke på personvern og lovlighet før oppstart.

Registerstudier på BI sortert på institutt