-
Forskning og faglige

Forskningsprosjekter

Nyhet om eksternfinansierte forsknings-prosjekter ved BI, og informasjon til deltagere i studier hvor personinformasjon er hentet fra sekundære kilder.

Eksternfinansierte forskningsprosjekter ved BI er registrert i den nasjonale databasen Cristin. Har du spørsmål knyttet til pågående forskningsprosjekter, ta kontakt med Gruppe for eksternfinansiering for mer informasjon.

12 millioner fra forskningsrådet

Hilde Bjørnland leder et prosjekt for å utvikle et varslingssystem for økonomiske kriser.

BI leder prosjekt med Harvard og Stanford

Jon H. Fiva skal sammen med forskere fra bl.a. Harvard og Stanford på et prosjekt som er tildelt 12 millioner fra Norges forskningsråd for å undersøke hvordan partier rekrutterer politikere.