-
Forskning og faglige

Forskningsprosjekter

Informasjon om eksternfinansierte forskningsprosjekter ved BI, og informasjon til deltagere i studier hvor personinformasjon er hentet fra sekundære kilder.

Eksternfinansierte forskningsprosjekter ved BI er registrert i den nasjonale databasen Cristin. Har du spørsmål knyttet til pågående forskningsprosjekter, ta kontakt med Gruppe for eksternfinansiering for mer informasjon.

BI leder prosjekt med Harvard og Stanford

Jon H. Fiva skal sammen med forskere fra bl.a. Harvard og Stanford på et prosjekt som er tildelt 12 millioner fra Norges forskningsråd for å undersøke hvordan partier rekrutterer politikere.

MIA

I forskningsprosjektet MIA, en del av Helsevel-programmet til Forskningsrådet, skal BI forskere sammen med sine partnere forsker for bedre å forstå dagens forsyningssystem for vaksiner og medisiner.