Forskning og faglige

Forskningsprosjekter

Eksternfinansierte forskningsprosjekter og store studier ved BI

Eksternfinansierte forskningsprosjekter ved BI er registret i den nasjonale databasen Cristin.

I noen forskningsprosjekter ved BI analysers store mengder data hvor det ikke er mulig å innhente samtykke fra den enkelte, også kalt registerstudie. Oversikt over disse ser du nedenfor. Alle disse prosjektene blir vurdert med tanke på personvern før oppstart.

Registerstudier på BI sortert på institutt