-
Forskning og faglige

Forskningsprosjekter

Informasjon om eksternfinansierte forskningsprosjekter ved BI, og informasjon til deltagere i studier hvor personinformasjon er hentet fra sekundære kilder.