-
Forskningsadministrativ avdeling

Ekstern forskningsfinansiering

Gruppe for eksternfinansiering jobber proaktivt for å øke den eksternfinansierte forskningsaktiviteten og tilbyr administrativ støtte til forskere, institutter og forskningssentre i alle faser i en søknadsprosess.

Gruppe for eksternfinansiering

Gruppe for eksternfinansiering er ledet av Erlendur Helgason, PhD, og tilbyr administrativ støtte til forskere, institutter og forskningssentre i alle faser i en søknadsprosess. Forskningsadministrativ avdeling inngår alle kontrakter knyttet til BIs forskningsaktivitet. Avdelingen må derfor involveres i alle søknader om ekstern finansiering. Dette omfatter også inngåelse av kontrakter med forskningspartnere og underleverandører for innvilgede prosjekter. Gruppe for ekstern finansiering har flere års erfaring med forskning og forskningsadministrativt arbeid, inkludert arbeid opp mot EUs institusjoner.

Gruppe for ekstern finansiering bistår og rådgir BIs forskere med å: 

  • Identifisere relevante utlysninger innen ekstern finansiering
  • Utvikle prosjektideer og forberede søknader til finansieringsinstitusjoner 
  • Forberede budsjetter for søknader 
  • Bidra i kontraktsforhandlinger med partnere og finansieringsinstitusjoner 
  • Arrangere oppstartsmøter for innvilgede prosjekter 

Ønsker du å samarbeide med en BI-forsker? 

Gruppe for ekstern finansiering bidrar til å koble BI-forskere og potensielle forskningspartnere. Dersom du er interessert i å samarbeide med BI og ønsker hjelp til å finne en relevant forsker, kontakt oss på research@bi.no.

Gruppe for ekstern finansiering også jobber med oppfølging av pågående eksternfinansierte forskningsprosjekter. Aktiv eksternfinansierte forskningsprosjekter ved BI er registret i den nasjonale databasen Cristin.

Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 


Gruppe for ekstern finansiering spiller en aktiv rolle i rekruttering av og støtte til eksterne kandidater som vil søke på MSCA Postdoctoral Fellowships med BI som vertsinstitusjon. Rekruttering skjer årlig. Ta kontakt med oss på research@bi.no dersom du er interessert i å komme til BI som MSCA Postdoctoral Fellow.