-
Provost's Office

Forskningsadministrativ avdeling

BI sin sentrale administrative enhet for forskningsstøtte.

Forskningsadministrativ avdeling (FA) er BIs sentrale enhet for forskningsstøtte. FAs to hovedansvarsområder er eksternfinansiert forskningsstøtte og administrativt ansvar for BIs forskerutdanning. Avdelingen er også ansvarlig for BIs institusjonelle medlemskap, tilbyr også støtte knyttet til GDPR i forskning og håndtering av forskningsdata, i tillegg til bibliometriske tjenester og støtte med forskningsevalueringer. Avdelingen har sekretærfunksjon i både BIs redelighetsutvalg og forskningsetiske kontrollutvalg.

Anne Elisabeth Hagberg

Avdelingssjef Forskning og samfunnspåvirkning +4746410616

Kontakt

Ph.D spørsmål: info@bi.no

Finansiering spørsmål: research@bi.no

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00