-
Provost's Office

Forskningsadministrativ avdeling

BI sin sentrale administrative enhet for forskningsstøtte.

Forskningsadministrativ avdeling (FA) er BIs sentrale enhet for forskningsstøtte. FAs to hovedansvarsområder er eksternfinansiert forskningsstøtte og administrativt ansvar for BIs forskerutdanning. Avdelingen er også ansvarlig for BIs institusjonelle medlemskap, tilbyr også støtte knyttet til GDPR i forskning og håndtering av forskningsdata, i tillegg til bibliometriske tjenester og støtte med forskningsevalueringer. Avdelingen har sekretærfunksjon i både BIs redelighetsutvalg og forskningsetiske kontrollutvalg.

Bilde av Anne Elisabeth Hagberg

Anne Elisabeth Hagberg

Avdelingssjef Forskning og fagressurser +4746410616

Kontakt

Ph.D spørsmål: info@bi.no

Finansiering spørsmål: research@bi.no

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Forskningsdata

FA ivareta riktig håndtering av forskingsdata ved BI. Utarbeidelse av datahåndterings rutiner for ansatte og studenter, støttet til forskere, veiledere og studenter inne GDPR, NSD, DPIA, databehandleravtaler, og administrere tilgang til microdata.no

Bibliometri / Forskningsevaluering

Forskningsadministrativ avdelingen tilbyr bibliometriske tjenester til instituttene, forskningssenterne og enkelt forskere, og støttes med både intern og ekstern forskningsevalueringer.

Forskningsetikk

FA er sekretariat for Redelighetsutvalg og Forskningsetisk evalueringskomite.