-
Provost's Office

Forskningsadministrativ avdeling

BI sin sentrale administrative enhet for forskningsstøtte.

BI-professor oppnevnt til Forskningsrådets porteføljestyre

På Forskningsrådets porteføljestyre for helse skal Eric Breit blant annet være med å avgjøre hvilke forskningsprosjekter som får penger og gi råd om fremtidig utvikling.

Får prestisjefylt EU-finansiering

Sven Klingler mottar et ERC Starting Grant på 1,5 millioner euro for sitt forskningsprosjekt på friksjoner mellom långivere og låntakere i finansmarkedet.

Sikre at essensielle medisiner og vaksiner er tilgjengelige

I forskningsprosjektet MIA, BI forskere og partnere utføre casestudier og anvende avansert systemmodellering for bedre å forstå dagens forsyningssystem for vaksiner og medisiner.

BI får 2,7 millioner til å bygge juridisk fagmiljø

Forskningsrådet gir penger til tre forskningsgrupper ved BI, innen temaene arbeidsrett, reguleringer for IT-sikkerhet og EU-lovgivning.