-
Forskningsadministrativ avdeling

BIs institusjonelle medlemskap

Handelshøyskolen BI er medlem av en rekke forsknings- og utdanningsorganisasjoner. Under finner du en liste over medlemskapene med mer informasjon og lenker.

BIs institusjonelle medlemskap