-

BI får 2,7 millioner til å bygge juridisk fagmiljø

23. desember 2022

Forskningsrådet gir penger til tre forskningsgrupper ved BI, innen temaene arbeidsrett, reguleringer for IT-sikkerhet og EU-lovgivning.

– Dette er veldig gode nyheter, og viser tydelig bredden og kompetansen i det juridiske miljøet på BI. For å bli en ledende utdanningsinstitusjon innen rettsvitenskap er vi avhengige av relevant forskning som sikrer kandidatene våre kunnskapen de trenger i et raskt skiftende arbeidsliv, sier rektor ved Handelshøyskolen BI Karen Spens.

Førsteamanuensis Anette Hemmingby leder prosjektet om arbeidsrett og det grønne skiftet, førsteamanuensis Sjur Ellingsæter leder prosjektet om tilsyn og håndhevelse av økonomisk regulering innen EU/EØS, og førsteamanuensis Samson Yoseph Esayas leder prosjektet om regulatorisk utvikling innen IT-sikkerhet.

– Ambisjonen vår er å bli best i Norden på forskning og utdanning innen forretningsjus. Arbeidsrett, IT-sikkerhet og EU/EØS-samarbeidet er helt sentrale juridiske områder og vil bare bli viktigere fremover. Det betyr mye både for fagmiljøet og studentene våre at vi hevder oss i kampen om forskningsmidler innen disse feltene, sier instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring Morten Kinander.

BI-forskere sendte tre søknader om støtte og fikk innvilget alle. Hvert prosjekt får rundt 900 000 kroner for en periode på 3-4 år. Pengene skal brukes til å opprette og drive nasjonale og internasjonale forskningsnettverk som bidrar til ny og innovativ juridisk forskning.

;
Du kan også se alle nyheter her.