-
Forskningsadministrativ avdeling

Ph.d.-administrasjonen

Ph.d.-administrasjonen står for den administrative driften av BIs ph.d-program.

Ph.d-administrasjon

Ph.d.-administrasjonen står for den administrative driften av BIs ph.d-program. Vi har utstrakt kontakt med instituttene, ph.d-kandidatene og Dean/Associate Deans og fungerer som administrativ støtte i saker som omhandler opptak, rekruttering og progresjon. Vi har også ansvar for å forberede og følge opp saker i ph.d Undervisningsutvalget, samt ansvar for gjennomføringen av disputaser og predoktoralt forsvar. Det er ph.d.-administrasjonen som har hovedansvar for intern og ekstern rapportering av BIs ph.d-aktivitet.

Avhandlinger

BIs Dissertation Series (ISSN 1502-2099) inkluderer alle avhandlinger levert til Handelshøyskolen BI siden doktorgradsprogrammet startet i 2000.

Kommende disputaser

Kommende disputaser ved Handelshøyskolen BI

Tidligere disputaser

Tidligere disputaser ved Handelshøyskolen BI