-
Vitenskapelig publisering

Series of Dissertations

Series of Dissertations (ISSN 1502-2099) omfatter alle avhandlinger avlagt ved Handelshøyskolen BI fra og med 2000. Noen av avhandlingene (monografier) er publisert i fulltekst. Artikkelbaserte avhandlinger blir ikke publisert elektronisk, men flere av dem har "kappen" liggende åpent tilgjengelig.

Trykte utgaver av avhandlingene kan lånes i BIs bibliotek.

BI's PhD program omfatter seks spesialiseringer: Finans, Samfunnsøkonomi, Strategisk ledelse, Ledelse og organisasjon, Markedsføring, Innovasjon og entreprenørskap.

Se alle avhandlinger i Cristin