-

Analytics-ferdigheter er et være eller ikke være for fremtidens markedsførere

Dagens markedsførere har enorme mengder data tilgjengelig. Men få klarer å konvertere dataene til verdifull innsikt.

Av: Professor Matilda Dorotic, Insitutt for markedsføring

Data blir stadig mer altomfattende. Med den eksplosive veksten følger også buzz-en rundt «vi må være datadrevet» og «data er den nye oljen». Alle kilder er enige om at fremtidens business ligger i mulighetene data analytics kan tilby for verdiskapning og beslutningstaking.

Til tross for dette har veksten innenfor analytics og informasjonsledelsesfaget vært drevet av IT-avdelinger- og spesialister med et språk markedsførere ikke forstår. Resultatet er at bedriftenes databaser øker i rask takt samtidig som det blir stadig vanskeligere å skille strategisk innsikt fra unyttig søppel.

Aldri før har vi hatt så mye informasjon om kunder, partnere og konkurrenter tilgjengelig for å kunne ta veloverveide, gode beslutninger. Samtidig blir markedsførere mer enn noen gang kritisert for evnen til å hente nyttig innsikt ut av de tilgjengelige data.

Kunnskapsgap

Det er både bemerkelsesverdig og interessant å observere at som en kontrast til den enorme veksten i tilgjengelig data og software, så har oppfattelsen markedssjefene har om i hvilken grad de har de riktig ansatte til å utnytte disse dataene forblitt lave og uendrede de siste fem årene.

Gapet mellom løfter og virkelighet i analytics er stort og stadig økende. Mens bedrifter enes i at datadrevet innsikt må være drivkraften i strategi- og forretningsutvikling, så har implementeringen av denne nye holdningen vist seg utfordrende hos markedssjefer.

Denne utfordringen har sitt utspring i manglende analytics-ferdigheter og kunnskapskløften markedssjefer må være villige til å krysse for å skaffe bedriften nødvendige ferdigheter og forståelse. Årsaken til denne kløften mellom «IT-eksperter» med ingeniørutdannelse og markedsførere med business-utdannelse ligger nettopp i deres forskjellige bakgrunn og forståelse.

Tilpasset utdanning gir riktige ferdigheter

I vårt arbeid på BI med forskning og undervisning ser vi at mange av analytics-kursene som finnes i markedet fokuserer for mye på det tekniske, og forsøker nærmest å konvertere ledere med forretningsbakgrunn til metodeeksperter og ingeniører. Mens det vi egentlig trenger er en ny tilnærming til data analytics. En tilnærming som tar utgangspunkt i kunnskap og behov hos markedsførere, økonomer og ledere.

Med dette i tankene har vi utviklet masterprogrammet Creating value with customer and marketing analytics som en del av BIs videreutdanningstilbud. Et kurs som ser på hvordan man kan tilegne seg strategisk datadreven innsikt med utgangspunkt i ledere og markedsføreres ståsted.


Om artikkelforfatteren:
Professor Matilda Dorotic er tilknyttet Institutt for markedsføring på Handelshøyskolen BI. Hun har markedsføring, lojalitetsprogrammer og CRM som ekspertfelt.

Ønsker du mer informasjon om programmet og dine muligheter på BI? Ta kontakt på telefon 464 10 000.