-

Motivert til å yte?

Motivasjon er en kilde til fremragende prestasjoner. Men, det er forskjell på motivasjon. Professor Bård Kuvaas forteller deg alt du må vite om betydningen av indre og ytre motivasjon på jobben.

Bård Kuvaas, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon


Når vi skal vurdere hvordan medarbeidere kommer til å prestere på jobben, er evner og motivasjon like viktige faktorer. I tillegg kan høy motivasjon kan dessuten kompensere for manglende evner. Dette og mer til viser en metaanalyse av forskningsstudier av hva som skaper gode arbeidsprestasjoner.

De fleste ledere er kloke mennesker som forstår verdien i å ha høyt motiverte medarbeidere. Men, noen ledere tror det kun er et spørsmål om mengden motivasjon. Jo mer motivasjon, dess bedre. Forskning de siste 30-40 årene viser derimot at typen av motivasjon er viktigere enn mengden – altså at det er noe som heter kvalitet og kvantitet. Og det går et hovedskille mellom indre og ytre motivasjon.

  • Ytre motivasjon er adferd hvor kilden til motivasjon ligger utenfor det å utføre jobbaktiviteten, men i stedet er knyttet til resultater som følge av den.
  • Indre motivasjon er adferd utført med bakgrunn i indre belønninger som tilfredshet, interesse, glede eller mening knyttet til de oppgavene vi utfører.

For dypere innsikt i betydningen av indre og ytre motivasjon kan du se forelesningsvideoen under fra seminarserien Lederens verktøykasse fredag 24. mai 2019. Her diskuterer Kuvaas:

  • Hva er den viktigste psykologiske tilstanden for indre motivasjon, arbeidspresentasjoner, ansvarlighet, god fysisk og mental helse?
  • Hvilke kilder er det til indre motivasjon?
  • Hvilke incentiver er det for ytre motivasjon?
  • Kan ytre motivasjon påvirke den indre motivasjonen?

Motivert til å yte sitt beste

Referanse:
Chapter 12: The Relative Efficiency of Extrinsic and Intrinsic Motivation, At the Forefront, Looking Ahead, Bård Kuvaas. 2018.