-

Selvledelse og stressmestring

Koronaviruset har satt hele verdenssamfunnet i en unntakstilstand. Mangel på sosial støtte og plutselige behov for omstillinger er typiske kilder til stress. Her får du tre konkrete strategier til hvordan du kan både lede deg selv og håndtere stressmestring.

Elin Akre Trønnes, Høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon


Vi står oppi en situasjon som ikke ligner noe vi har opplevd tidligere. Koronaviruset er ikke lenger bare en helsetrussel, det skaper også enorme konsekvenser for økonomien i samfunnet.

Skoler og barnehager er stengt, og foreldre sjonglerer hjemmekontor samtidig som man skal følge opp egne barn i en annerledes skolehverdag. Daglig får vi meldinger om bedrifter som permitterer ansatte og står i reell fare for konkurs. På tross av myndighetenes hastetiltak for å redusere de økonomiske virkningene dette har for den enkelte, er det lett å ane hvilken belastning en slik usikkerhet innebærer.

En uvant hverdag stiller nye krav

Samtidig som mange permitteres eller mister jobben, er det andre samfunnsgrupper som nå må jobbe på en helt annen måte enn de er vant til. Over hele landet sitter lærere og forelesere og lager undervisningsopplegg via nett. Ansatte, skoleelever og studenter, som vanligvis opplever trygge, forutsigbare rammer på skolen og på jobb, står plutselig overfor en ganske så uvant måte å jobbe på.

De ellers tilstedeværende lederne, kollegene, foreleserne, og medstudentene, befinner seg plutselig i beste fall kun på en skjerm. Vi vet at en av de viktigste kildene til å redusere stress er nettopp sosial støtte, og da er det lett å se at denne manglende kontakten kan være en ekstra belastning og et savn for mange.

En annen velkjent kilde til stress ligger i teknologien. Mange må nå, på kort tid, omstille seg og sette seg inn i nye plattformer og verktøy for online møter, webinar og videoopptak. Noen takler dette godt, mens andre kan føle seg overveldet over kompleksiteten og uforutsigbarheten i å skulle endre sine arbeidsvaner «over natten».

3 strategier for selvledelse og stressmestring

Uansett hvor man befinner seg på «stress-skalaen», finnes det strategier for å «lede seg selv» på en produktiv og ikke minst stressreduserende måte. Her er 3 konkrete strategier til hva du både kan gjøre og tenke i denne situasjonen

1. Tenk mulighet framfor hindring

Det er lett å bli både overveldet og skremt når man står overfor så mye usikkerhet som vi opplever akkurat nå. Enten du er en av dem som har blitt eller kan bli permittert eller må studere eller jobbe på en ny og uvant måte, kan man lett ende med å fokusere på hindringene framfor mulighetene. Klarer du heller å lete etter hvilke muligheter som ligger der? Kanskje har du nå anledning til å lære deg noe nytt, for eksempel bli fortrolig med et digitalt verktøy du ellers ville holdt deg langt unna?


2. Strukturer hverdagen og arbeidet, og sett deg små delmål underveis

Nå som de faste rammene i stor grad ikke er tilstede i hverdagen for mange av oss, er det ekstra viktig å lage gode rammer for seg selv. Hold på arbeidstiden så langt det lar seg gjøre, enten du er elev, student eller arbeidstaker. Lag planer og milepæler for arbeidet ditt framover slik at du (og andre) vet hva som skal prioriteres. Det er også lov til å belønne seg selv når man for eksempel har gjennomført sitt første webinar.


3. Søk støtte hos andre, og gi støtte der du kan

Selv om man i disse dager skal unngå direktekontakt med andre, er det god grunn til å både gi og be om støtte fra andre på digitale flater. Sosial støtte er stressreduserende i seg selv, enten det foregår i samme rom, på telefon, i sosiale medier, på skype eller andre digitale flater. Mange er i en lignende situasjon som deg. Å sammen finne gode løsninger, teste teknologien, gi gode tips til hverandre, eller rett og slett være en mental støtte for andre, er ekstra viktig i den situasjonen vi befinner oss i akkurat nå.

Ikke glem å være en god støtte for deg selv også. Er du flink til å rose deg selv for det du får til? Forteller du deg selv at dette kommer til å gå bra, eller tenker du at dette klarer du ikke? Husk at den indre dialogen er der, enten vi tenker over det eller ei. Pass på at du er en god, mental støttespiller både for deg selv og for andre. Dette er en tid hvor vi skal være ekstra rause, både med oss selv og med hverandre.

Referanser: 

Dewe, P.J. og Cooper, C.L., 2017, Work stress and coping. Forces of change and challenges. London Sage.

Einarsen, Ståle og Skogstad, Anders (red.), 2011, Det gode arbeidsmiljø – Krav og utfordringer, Fagbokforlaget.

Glasø, Lars og Thompson, Geir (red.), 2018, Selvledelse – teori, forskning og praksis, Gyldendal.